Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tájékoztató települési adóról

Tisztelt Lakosság!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városban a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete alapján települési adó került bevezetésre. A rendelet 2023. január 01. napjától hatályos.

A települési adó kapcsán az alábbi információk a legfontosabbak:

Az adó tárgya: az adókötelezettség azokat az ingatlanokat érinti, melyek Hódmezővásárhely illetékességi területén helyezkednek el, és amik az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, halastó, fásított terület, erdő művelési ágban vannak nyilvántartva.

Az adó alanya: az adókötelezettség azt a magánszemélyt érinti, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa, vagy részére haszonélvezeti jog (ideértve az özvegyi jogot is) került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A vállalkozókat (beleértve az egyéni vállalkozót és azon mezőgazdasági őstermelőt, akinek az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja) abban az esetben terhelheti adókötelezettség, ha az adott földterületet vállalkozói minőségében nem műveli, hanem tulajdonosként pl.: bérbe, haszonbérbe adja, vagyis, ha saját maga a vállalkozói minőségéhez kapcsolódó termelő tevékenységet nem végez.

Amennyiben a földterületnek több tulajdonosa van, úgy a tulajdonosok megállapodhatnak abban, hogy egy tulajdonost ruháznak föl az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel, melyhez egy írásban megkötött megállapodást szükséges benyújtani az adóhatósághoz.

Az adó mértéke: szántó, kert, gyümölcsös, szőlő művelési ágban nyilvántartott földrészlet esetén 0,99 Ft/m2/év, minden egyéb az adókötelezettség alá eső földrészlet esetén 0,59 Ft/m2/év, melyet két egyenlő részletben az adóév március 15. és szeptember 15. napjáig kell megfizetnie az adózónak.

Adómentesség: mentesül az adó megfizetése alól az, akinek az Önkormányzat illetékességi területén lévő földrészleteinek összterülete a 40.000 m2-t nem haladja meg.

Eljárási kérdések: az adózónak az adó megállapításához szükséges adatokat első alkalommal 2023. január 31. napjáig (a 2023. január 01-jei állapot szerint) kell szolgáltatni az adóhatóság részére az adóhatóságnál elérhető, de a Város honlapján is közzétett erre a célra szolgáló formanyomtatványon. Ugyanezen formanyomtatvány használatával lehet eleget tenni a későbbiek során az adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése tekintetében is, melynek határideje mindennemű változás esetén a változást követő 15 nap.

Az adatbejelentés benyújtható:

  • személyesen ügyfélfogadási időben a hivatal fszt. 14-es számú irodájában,
  • postai úton az adóhatóság által rendszeresített papíralapú nyomtatványon,
  • elektronikusan az adóhatóság által rendszeresített ÁNYK nyomtatványon.

Az irányadó jogszabályok szerint az egyéni vállalkozók az adatbejelentést kizárólag elektronikus úton teljesíthetik.

Elérhetőségek:

A felmerülő kérdések esetén az alábbi elérhetőségek bármelyikén készséggel állunk rendelkezésükre:

  • személyesen ügyfélfogadási időben a hivatal fszt. 14-es számú irodájában,
  • e-mailen az ado@hodmezovasarhely.hu címen,

ügyfélfogadási időben telefonon a 62/530-156 vagy 62/530-154 telefonszámokon.

Honlapunkon a rendelet szövege, a papíralapú nyomtatvány, az elektronikus úton történő benyújtáshoz szükséges nyomtatvány, továbbá az utóbbi kapcsán készült kitöltési útmutató itt elérhető.

Megszakítás