Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján talajterhelési díj megállapításához a bevallás fogadásának és feldolgozásának támogatása

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Dógi Klaudia(62) 530-156dogi.klaudia@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közgazdasági Iroda, Adócsoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Földszint 14-es iroda.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
Talajterhelési díj bevallás 2023
Talajterhelési díj bevallás 2022
Záró bevallás 

Ügy leírása, szükségessége, folyamata

Díjkötelezettség:

A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területére azon kibocsátóra, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket.

 

A talajterhelési díj alanya:

Az a természetes személy vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: kibocsátó), aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe. Kibocsátók azonosításához szükséges adatok: Kibocsátó neve (cégneve), születési ideje, anyja születési neve, lakóhelye (székhelye).

 

A talajterhelési díj alapja és mértéke:

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A talajterhelési díj alapja csökkenthető a meghibásodásból eredő többlet vízfogyasztás mennyiségével is. A talajterhelési díj mértéke: 1 800,- Ft/m3

 

A díjkötelezettség bevallása:

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a talajterhelési díj bevallását. A bevallás benyújtásának határideje a tárgyévet követő év március 31. napja. Amennyiben a kibocsátó több telephelyet működtet, bevallásában az adatokat telephelyenként kell feltüntetni.

 

A díjfizetési kötelezettség:

A talajterhelési díjat a kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig és szeptember 15-ig két egyenlő részletben megfizetnie a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Talajterhelési Díj Számlájára (10400559-00032630-00000008).

 

A díjfizetési kötelezettség megszűnése:

A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt, vagy a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt. A kibocsátónak a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről, annak bekövetkezéséről számított 30 napon belül bevallást kell tennie az önkormányzati adóhatósághoz, a rácsatlakozást a szerződés másolatával igazolnia kell. A kibocsátónak a bevallást követő 30 napon belül a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat egy összegben meg kell fizetnie.

 

Alkalmazott jogszabályok:

  • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
  • 30/2012. (07.03.) Kgy. rendelet a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról, továbbá az építményadóról szóló 68/2007.(12.18.) Kgy. rendelet és az idegenforgalmi adóról szóló 37/2001.(12.18.) Kgy. rendelet módosításáról
  • 8/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról
Megszakítás