Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tanulói laptop pályázat

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
a 233/2012. (06.07.) számú Kgy. határozat alapján
TANULÓI LAPTOP PÁLYÁZATOT HIRDET

Pályázati feltételek:

Pályázatot nyújthat be minden olyan hátrányos helyzetű tanuló, aki Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fenntartásában működő oktatási intézmény 7-13. évfolyamán aktív tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és bizonyítható módon a családjában számítógép illetve laptop nem áll rendelkezésre, továbbá családja anyagi helyzete nem teszi lehetővé személyi számítógép, vagy laptop beszerzését.

További feltételek:

A – 4,5 feletti tanulmányi átlag, vagy

B – az előző tanév végéhez képest

– legalább 0,5-es átlagjavítás 4,0 átlagot elért,

– legalább 1,0-es átlagjavítás 3,5-3,9 közötti átlagot elért tanulók esetében.

Minden esetben a tanuló osztályfőnöke által írt, az intézmény vezetője által hitelesített ajánlás, valamint szülői nyilatkozat benyújtása szükséges arról, hogy a gyermek még nem rendelkezik laptoppal vagy számítógéppel, és ezen eszközök beszerzését a család anyagi helyzete nem teszi lehetővé.

Az elbírálásnál előnyt jelent
– városi, megyei valamint országos versenyeken elért kiemelkedő teljesítmény,
– igazolható tudományos tevékenység folytatása.

Kizáró ok: igazolatlan óra, vagy bármely fegyelmi vétség.

A tanulói laptop pályázaton rendelkezésre bocsátott informatikai eszközök az 1 év használati időt követően újrapályázhatók- a pályázó tanuló tanulmányi előmenetelének és szociális helyzetének felülvizsgálata mellett.

Pályázni az oktatási intézményekben beszerezhető, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási Csoportjához (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 16.) 2012. június 29. napjáig benyújtott pályázati űrlapon lehet.

A pályázathoz szükséges pályázati űrlap letölthető innen.
Pályázati űrlap

Megszakítás