Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tanulói laptop program Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város intézményeiben

Tanulói laptop program Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város intézményeiben

TIOP-1.1.1/09-1-2010-0076

Kedvezményezett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.)
Közreműködő szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
A projekt összköltsége: 70 981 600 Ft
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 70 981 600 Ft

A program közvetlen célja a közoktatás területén az IKT (Információs és Kommunikácós Technológiák) alapú oktatás alapjainak megteremtése, azaz a diákok, tanárok ellátása hordozható személyi számítógépekkel.

Ennek révén az IKT lehetőségek alkalmazása mind a tanórai, mind az otthoni tanulás tekintetében jelentős mértékben kiszélesednek. Az IKT eszközök alkalmazásával könnyebben megvalósítható a differenciált oktatás az összes tantárgyban. A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése az oktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

A pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozta, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A képzés során a fiataloknak meg kell tanulniuk alkalmazni a mai kor info-kommunikációs eszközei által biztosított lehetőségeket.

Az elmúlt évek iskolaátszervezéseivel Hódmezővásárhely igyekezett megteremteni a gyermekek közti esélyegyenlőséget az oktatás területén. Ennek a lépésnek egy következő állomása, hogy jelen pályázat keretein belül ehhez az infrastruktúra is biztosított legyen.

A 21. század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az ún. informatikai írástudás, amelynek elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, szinte behozhatatlan, hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. Ennek érdekében a tanulók felkészítése az új évezred információs társadalmára a közoktatás kiemelt feladata. Az informatikai ismereteket, eszközöket, a kommunikációs kultúrát mindenki számára ingyenesen kell hozzáférhetővé tenni az oktatási rendszeren belül.

Pályázat keretében beszerzett IKT eszközök intézményenként:

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Gregus Máté Tagintézmény,
114 tanulói, 4 tanári laptop (+ tároló, és WIFI)

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Eötvös József Székhelyintézmény,
72 tanulói, 3 tanári laptop (+ tároló, és WIFI)

Liszt Ferenc Ének – zenei Általános Iskola,
151 tanulói, 6 tanári laptop (+ tároló, és WIFI)

Varga Tamás Általános Iskola,
120 tanulói, 7 tanári laptop (+ tároló, és WIFI)

Szent István Általános Iskola.
69 tanulói, 4 tanári laptop (+ tároló, és WIFI)

Megszakítás