Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tavaszi lomtalanítás a Mártélyi Üdülőkörzetben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az A.S.A. Köztisztasági Kft közösen 2011. évben is
megszervezi a Tavaszi Lomtalanítást a Hódmezővásárhely közigazgatási
területéhez tartozó Mártélyi Üdülőterületen.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzata és az A.S.A. Köztisztasági Kft közösen 2011. évben is
megszervezi a Tavaszi Lomtalanítást a Hódmezővásárhely közigazgatási
területéhez tartozó Mártélyi Üdülőterületen.

Tisztelt
üdülőtulajdonosok a hulladékgyűjtő konténerek a parkolóba a Horgász és Fácán utcában vannak kihelyezve 2011.04.26-ig

Az akció során nem helyezhető el
trágya, föld, építési törmelék, építési anyag, széna, szalma, gumiabroncs, akkumulátor,
mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, a szelektíven gyűjthető hulladékok,
továbbá állati tetem és minden olyan hulladék, mely a begyűjtést végző
személyek testi épségét veszélyezteti.

Dr. Korsós
Ágnes

Címzetes
főjegyző sk.

Megszakítás