Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tavaszi lomtalanítás Vásárhelyen

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az
A.S.A. Köztisztasági Kft. közösen idén is megszervezi a tavaszi
lomtalanítást. Ennek keretében a város területén gyűjtő pontok lesznek
kijelölve, az alábbi időpontokban, és helyeken:

2007. március 31. – április 1. (Szombat 8.00-18.00 ; Vasárnap 8.00-16.00)

1. Takács F. u. (Forum ABC)
2. Nádor u. – Visszhang u. sarok
3. Bakay u. – Nyizsnyai u. sarok
4. Károlyi u. – Vöröskereszt u. sarok
5. Egressy u. – Királyszék u. kereszteződés

2007. április 14-15. (Szombat 8.00-18.00 ; Vasárnap 8.00-16.00)

1. Lehel u. (Tömbbelső az íves járdánál)
2. Ormos E. u. 18. (Sportcsarnok parkolója)
3. Simonyi u. (volt állatpiac területe)
4. Szabadság tér 88.
5. Kishomok (Nyikos dűlő, Hegyi dűlő)

2007. április 21-22. (Szombat 8.00-18.00 ; Vasárnap 8.00-16.00)

1. Mester u. – Szent László u. sarok (ABC-vel szemben)
2. Kistópart u. – Tavasz u. sarok
3. Szerencse u. – Damjanich u. sarok
4. Jókai u. – Damjanich u. sarok
5. Lévai u. – Szék u. sarok

2007. április 16. és 20.-a közötti héten, a szemétszállítás napján: Kútvölgy, Erzsébet, Szikáncs, Batida, Vajhát, Barattyos

A város tisztasága érdekében kérik a lakosságot, hogy csak a megadott időpontokban hozzák el A feleslegessé vált lomot!

Az akció során nem helyezhető el trágya, föld, építési törmelék,
építési anyag, széna, szalma, gumiabroncs, akkumulátor, mérgező, tűz-
és robbanásveszélyes anyagok, a szelektíven gyűjthető hulladékok,
továbbá állati tetem és minden olyan hulladék, mely a begyűjtést végző
személyek testi épségét veszélyezteti.

Megszakítás