Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001

TELEKI UTCAI BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSA, korszerűsítése

Kedvezményezett neve:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Projekt azonosítószáma, címe:TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001, „Teleki utcai bölcsőde felújítása, korszerűsítése”
Támogatás összege:230 000 000 Ft (a támogatás mértéke 100%)
Befejezés tervezett dátuma:2023.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektünk célja, hogy a Teleki utca 10. szám alatti, korábban bölcsődeként funkcionáló épületünket felújítás és korszerűsítés után újraindítása.
A felújítás-átalakítás keretén belül megújul a főépület és a legnagyobb, hátsó telekhatárnál található melléképület. Az utcafronthoz közeli tároló melléképület elbontásra kerül; a hátsó, kisebb melléképület részleges felújítást követően kerül hasznosításra, mint hulladéktároló. Az udvari melléképületre új födém és fedélszék kerül. Ez az épület ad helyet a szükséges udvari mosdónak, irattárnak, karbantartó helyiségnek és tárolóknak.

A főépület hőszigetelésre kerül és nyílászárói is ki lesznek cserélve korszerű, az energetikai követelményeknek megfelelő szerkezetekre. A gazdaságos üzemeltethetőséget szem előtt tartva, megújuló energiát felhasználva valósul meg az épület energetikai korszerűsítése, épületgépészeti és elektromos rendszereinek komplex felújítása.
Az épülethez kapcsolódóan 6 db új parkolóhely (ebből 1 db akadálymentes) létesül.
A főépületben 2 csoportszoba kerül kialakításra és az ehhez szükséges kiszolgáló funkciók.
Az intézmény tervezett kapacitása összesen: 26 fő.
Fejlesztésünk fókuszában a kisgyermekek és közvetetten a kisgyermeket nevelő családok állnak. Célunk, hogy a bölcsődei nevelés révén a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Célunk továbbá, hogy a bölcsődei intézmény szolgáltató, családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájáruljon a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyének növeléséhez és minden kisgyermekre, illetve családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet végezzen.
Javítsa a minőségi, korszerű bölcsődei ellátási formához való területileg egyenlőbb hozzáférést és elősegítse a bölcsődei ellátási forma által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.
A felújítás és korszerűsítés révén lehetőségünk van olyan inspiráló, egészséges környezetet biztosítani a gyermekeknek, amely segíti a kiegyensúlyozott és hatékony fejlődésüket. Szakmailag tapasztalt, magasan képzett, motivált és empatikus szakemberek segítségével célunk a magas minőségű bölcsődei szolgáltatások biztosítása a családok részére.

További információ kérhető:
Kovács Mariann
62/530-100/277
kovacsm@hodmezovasarhely.hu

Megszakítás