Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

TELEKI UTCAI BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSA

A kedvezményezett neve:Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege:230 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban):100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:2021.12.29.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektünk célja, hogy a Teleki utca 10. szám alatti, korábban bölcsődeként funkcionáló épületünket felújítás, és korszerűsítés után újra indítsuk a pályázat keretében 26 gyermek számára, 2 csoportszobával. A felújítás-átalakítás keretén belül megújul a főépület és a legnagyobb, hátsó telekhatárnál található melléképület. Az utcafronthoz közeli tároló melléképület elbontásra kerül, a hátsó, kisebb melléképület részleges felújítást követően kerül hasznosításra, mint hulladéktároló. Az udvari melléképületre új födém és fedélszék szerkezet kerül. Az épület helyet ad a szükséges udvari mosdónak, irattárnak, karbantartó helyiségnek és tárolóknak. Az épület hőszigetelésre kerül és nyílászárói is ki lesznek cserélve, korszerű, az energetikai követelményeknek megfelelő szerkezetekre. A gazdaságos üzemeltethetőséget és megújuló energiát (napelemek) felhasználva valósul meg az épület energetikai korszerűsítése, épületgépészeti és elektromos rendszerek komplex felújítását, cseréjét is beleértve. Az épülethez kapcsolódóan 6 db új parkolóhely (ebből 1 db akadálymentes) létesül. A főépületben 2 csoportszoba kerül kialakításra és az ehhez szükséges kiszolgáló funkciók. A bölcsőde intézmény tervezett kapacitása összesen: 26 (12-14) fő gyermek. Fejlesztésünk fókuszában a kisgyermek és közvetetten a kisgyermeket nevelő családok állnak. Célunk, hogy a bölcsődei nevelés révén a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. Célunk továbbá, hogy a bölcsődei intézmény szolgáltató, családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájáruljon a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyének növeléséhez és minden kisgyermekre, illetve családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet végezzen. Javítsa a minőségi, korszerű bölcsődei ellátási formához való területileg egyenlőbb hozzáférést és elősegítse a bölcsődei ellátási forma által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez. A felújítás és korszerűsítés révén lehetőségünk van olyan inspiráló, egészséges környezetet biztosítani a gyermekeknek, amely segíti a kiegyensúlyozott és hatékony fejlődésüket. Szakmailag tapasztalt, magasan képzett, motivált és empatikus szakemberek segítségével célunk a magas minőségű bölcsődei szolgáltatások biztosítása a családok részére.

Megszakítás