Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Településrendezési terv HATÁLYOS 2020. ÁPRILIS 19-IG

Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13.§ (1) bekezdése, továbbá az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelete


 Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Étv.) 13.§ (1) bekezdése, továbbá az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről (továbbiakban OTÉK) szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja

 

A tervi mellékletek közszemlére bocsátott, eredeti példányait Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város részlegesen módosított településrendezési tervének szabályozási terve (továbbiakban: TERV) elnevezésű, a Csomiterv Plussz Kft által 98-1144/2 törzsszámon kidolgozott és a Tér-Idő Műterem Bt. által 07-07/1 tervszámon módosított tervdokumentáció tartalmazza.

 

Tartalomjegyzék Letöltés:
I. Helyi Építési Szabályzat: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2000. (09.22.) Kgy. rendelete
II. A rendelet mellékletei  
1. sz. melléklet: Igazgatási terület SZABÁLYOZÁSI TERVE  
2. sz. melléklet: Központi belterület SZABÁLYOZÁSI TERVE  
A szelvénybeosztás áttekintő táblázata  
Jelmagyarázat  
Szelvények:  
1-5  
3C
6-10  
11-15  
15b-16a  
16-20  
21-25  
21M
8. sz. melléklet: Beépítésre szánt területek építési használatának megengedhető határai  
9. sz. melléklet: Adatlap az egyszerűsített elvi építési engedélyezési eljáráshoz  
10. sz. melléklet: Helyileg védett épületek és objektumok  
 11. sz. melléklet: Régészeti lelőhelyek  
Térkép
Kishomok  

Település rendezési terv 2017 módosítása:

 
Hódmezővásárhely

Település rendezési terv 2018 módosítása:

 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

31/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelete

 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló

32/2000. (09.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

  
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

1566/2018. (XII.17.) határozata

Tárgy: Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása

   

 

Megszakítás