Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Téli rezsicsökkentés !!

fa

A Kormány az 1364/2018 (VII.27.) Kormány határozatban folytatja a téli rezsicsökkentést.

 

TISZTELT VÁSÁRHELYI POLGÁROK !

 

A Kormány az 1364/2018 (VII.27.) Kormány határozatban folytatja a téli rezsicsökkentést. A 2. ütemben intézkedik arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartásokat is egyszeri, természetbeni támogatásban részesíti.

A támogatás igényléséhez szükséges Igénybejelentő Nyilatkozatot személyesen ügyfélfogadási időben a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata 7-es ablakánál ( Hősök tere felőli bejárat ) kérhetik vagy e-mailben az info@hodmezovasarhely.hu honlapról tölthetik le. A kitöltött igénybejelentőket ugyanitt, az Ügyfélszolgálatnál kell leadni.

Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénylés nyújtható be.

Az igénybejelentés végső határideje: 2018.október 15, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges: az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült támogatásban. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre!

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) ellenőrzi az ügyfél bejelentését, szúrópróbaszerű helyszíni vizsgálatot is végeznek.

Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, így a támogatást az érintettek ezt követően kaphatják meg.

Az érintett önkormányzatok – szükség szerint közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – kiválasztják azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető. Ennek határidejét a támogatásról szóló Korm. határozat rögzíti majd.

Hódmezővásárhely, 2018. augusztus 15.

 

Dr. Varga Ildikó

Jegyző

 

Az eljárásrend ide kattintva letölthető

Megszakítás