Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi járásban

 

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0086
Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi járásban

 1. Kedvezményezett neve: Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata
 2. Régió/megye/járás neve: Csongrád Megyei Hódmezővásárhelyi Járás
 3. A projekt száma: ÁROP-1.A.3-2014-2014-0086
 4. A projekt címe: Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hódmezővásárhelyi Járásban
 5. Elnyert támogatás: 21,9 Ft
 6. Járáshoz tartozó települések száma: 4
 7. Projektbe bevont települések száma: 4
 8. Kapcsolattartó neve, pozíciója, telefonszáma és emil címe: Szabóné Laczkó Judit, esélyegyenlőségi munkatárs, 62/530-136, laczkojudit@hodmezovasarhely.hu
 9. A projekt kezdete és befejezése (támogatási szerződés szerint): 2015.04.01 – 2015.11.30.

A program célja:

A járási szintű „Esélyegyenlőségi Programterv” elkészítése során folyamatosan szem előtt tartjuk, hogy a járásunkhoz tartozó településeken az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód feltételei biztosítottak legyenek. Mindezt tesszük abból a meggyőződésből, hogy tudjuk és valljuk, az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz. Kiemelt prioritás számunkra a hátrányos helyzetű csoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkal élők élethelyzetének javítása, a közszolgáltatásokhoz, oktatáshoz, lakhatáshoz egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésük megteremtése.

Jogszabályi háttér bemutatása

 • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXL törvény
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
 • a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
 • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)
 • Államreform Operatív Program 2011-2013. időszakra szóló akciótervének módosításáról szóló 1195/2014 (III. 31.) Korm. határozata
 • Az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendelete (2006. július 5.)
 • Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Tanács 1083/2006/EK rendelete
 • Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. december 27.)

Kerekasztal megbeszélés és workshopok időpontjai:

 1. 2015.08.13.
 2. 2015.08.27.
 3. 2015.09.10. (kerekasztal és workshop)
 4. 2015.09.17. (kerekasztal és workshop)
 5. 2015.09.24. (kerekasztal és workshop)
 6. 2015.09.30. a záró kerekasztal, ahol elfogadásra került a JEP

Roadshow időpontok:

 1. 2015.10.03. Fogyatékkal élők
 2. 2015.10.10. Idős korúak
 3. 2015.10.17. Gyerekek
 4. 2015.11.07. Nők (Mindszent)
 5. 2015.11.07. Romák és mélyszegénységben élők
 6. 2015.11.12. Zárórendezvény

Együttműködési megállapodások is születtek:

Együttműködési megállapodást kötött szervezetek nevei (felsorolás):

Mindszent Város Önkormányzata
Székkutas Község Önkormányzata
Mártély Község Önkormányzata
Hódmezővásárhely MJV Cigány Nemzetiségi Önkormányzata

10. Az Együttműködési megállapodás(ok) tartalma, célja:

 • Az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0086 számú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a hódmezővásárhelyi járásban” című projekt keretében. Az együttműködés célja: a járáshoz tartozó települések, helyi szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése a társadalmi felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó koordinációs tevékenység megvalósításával.
 • kialakításra kerüljenek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásban
 • megerősödjön a társadalmi párbeszéd, a közösségi tervezés helyi rendszerei a HEP-ek megvalósításának vonatkozásában elkészüljön a járásbon belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő problémák komplex kezelését megalapozó Esélyteremtő Programterv
 • megvalósuljon a területi együttműködős eredményeként létrejött felzárkózási, egyenlő esélyek biztosítását célzó Esélyteremtő Programtervek disszeminációja

Letölthető dukomentumok:

Esélyteremtő programterv
Sajtóközlemény
Megszakítás