Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSÁNAK
FELHÍVÁSA CSONGRÁD MEGYE
POLGÁRAIHOZ

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!

Ha úgy ítélik meg, hogy valamely
hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv alapvető jogaikkal összefüggésben
visszásságot, sérelmet okozott Önöknek, kérhetik az állampolgári jogok országgyűlési biztosának segítségét.
Panaszaik továbbításához a biztos kérésére gyűjtőládák állnak a rendelkezésükre a következő helyszíneken:

Szeged
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 6745 Szeged, Széchenyi tér 10.
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Szentes
Város Polgármesteri Hivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Makó Polgármesteri Hivatala 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Csongrád
Város Polgármesteri Hivatala 6641 Csongrád, Kossuth tér 7.
Mindszent
Város Polgármesteri Hivatala 6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
Mórahalom
Város Polgármesteri Hivatala 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.
Kistelek Város
Polgármesteri Hivatala 6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.
Sándorfalva
Város Polgármesteri Hivatala 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Csanádpalota
Város Polgármesteri Hivatala 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A panaszládákba 2009 július 13-tól 2009 augusztus 31-ig dobhatják
be leveleiket, lehetőleg csatolva a panasszal kapcsolatos iratok
fénymásolatait.
Beadványukat 2009 augusztus 31-ig postán is elküldhetik az Országgyűlési
Biztos Hivatalához (1051 Budapest,
Nádor u. 22.), vagy e-mailben is továbbíthatják azt a panasz@obh.hu címre.

Panaszaikat a biztos kivizsgálja,
illetve – amennyiben nem tartoznának a hatáskörébe – továbbítja az illetékes
hatóságnak. Az esetleg szükséges személyes meghallgatás időpontjáról írásbeli értesítést küldünk.

Hatáskör hiányában
az országgyűlési biztos nem tud segítségükre lenni, akkor ha


az   ügyben  
nem   merítették   ki   a   rendelkezésre   álló   közigazgatási   jogorvoslati lehetőségeket,
– az ügy 1989. október 23-a előtt indult,
– jogerős határozatát egy évnél régebben hozta meg a
hatóság,
– az ügy elbírálása ügyészi és bírói hatáskörbe tartozik.

Prof. Dr. Szabó Máté s.k. az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa

Megszakítás