Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tisztelt öregkishomki, újkishomoki lakosok, ingatlantulajdonosok!

A város tisztasága és a
városrész rendezettsége, közlekedésbiztonsága érdekében, felkérek minden öregkishomoki
és újkishomoki lakost és ingatlantulajdonost, hogy az ingatlana előtt lévő, 4 m magasság alatt az úttestre
belógó faágak, továbbá az úttest mellé telepített bokrok metszését, a
felburjánzó gaz irtását 3 napon belül elvégezni szíveskedjen!

A város tisztasága és a
városrész rendezettsége, közlekedésbiztonsága érdekében, felkérek minden öregkishomoki
és újkishomoki lakost és ingatlantulajdonost, hogy az ingatlana előtt lévő, 4 m magasság alatt az úttestre
belógó faágak, továbbá az úttest mellé telepített bokrok metszését, a
felburjánzó gaz irtását 3 napon belül elvégezni szíveskedjen!

Felhívom
figyelmét, hogy amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, az
Önkormányzatnak jogában áll a szükséges intézkedést megtenni, az
ingatlantulajdonos kárára és veszélyére.

Tájékoztatom a
lakosságot, hogy a felhívást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a vonatkozó hatályos
jogszabályok és útügyi műszaki utasításrendszer figyelembevételével –, a közút állagának
védelme és a közúti közlekedés biztonsága érdekében kérem.

Kérem a fenti
munkálatok maradéktalan elvégzését!

Dr. Korsós Ágnes

jegyző

Megszakítás