Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tisztelt Ügyfeleink!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja
Önöket, hogy 2007. év augusztus hónap 01. napjától a Városi
Gyámhivatal, és a Lakosságszolgá−lati Iroda keretén belül működő
gyámhatóság új helyen fogadja az ügyfeleket, válto−zatlan
ügyfélfogadási idővel.

A Városi Gyámhivatal új ügyfélfogadási helye: Polgármesteri Hivatal

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Földszint 9. számú helyiség

Telefonszámok: 62/530-138

62/530-100/224 mellék

62/530-100/225 mellék

62/530-100/228 mellék

62/530-100/241 mellék

A Lakosságszolgálati Iroda keretén belül működő gyámhatóság új ügyfélfogadási helye: Polgármesteri Hivatal

Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Földszint 19. számú helyiség

Telefonszám: 62/530-110

A
fenti időponttal egyidejűleg mindkét szervezeti egység ügyfélfogadása a
Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70. szám alatt (volt METRIPOND épület)
megszűnik.

A hivatásos gondnokok székhelye továbbra is a Bajcsy Zs. u. 70. szám alatti épületben található.

Hódmezővásárhely, 2007. július 25.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal

Megszakítás