Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tisztelt Vásárhelyi Polgárok!

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata ismét pályázatot hirdet a rászorulók számára
ingyenes tűzifa biztosításához.

Tűzifára pályázhat az a Hódmezővásárhely közigazgatási területén élő polgár, akinek
családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum
másfélszeresét (42.750 Ft-ot), illetve egyedül élő esetén a nyugdíjminimum
kétszeresét (57.000 Ft-ot) nem haladja meg.

A
tűzifa iránti kérelmet az erre szolgáló „pályázati adatlap” nyomtatvány
kitöltésével lehet benyújtani. Az adatlapok a Polgármesteri Hivatal fsz. 18.
számú helyiségében – a Népjóléti Csoport ügyfélszolgálatánál – szerezhetők be,
a kitöltött adatlapokat szintén itt kell benyújtani.

A
pályázatok benyújtásának időtartama: 2009. október 5. – november 30.

A
tűzifa kiosztására a beadott igények átvizsgálását követően folyamatosan, 2009.
november elejétől kezdődően kerül sor.

Felhívjuk
szíves figyelmüket, hogy az idei évben elsősorban azon pályázók tűzifa iránti igényét
tudjuk kielégíteni, akik életkoruk miatt már nem tudnak élni a fagyűjtési (nyesedékgyűjtési)
lehetőséggel, amit az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kínál az önkormányzat.

A
pályázatok elbírálását követően minden pályázó névre szóló értesítést kap
arról, hogy kérését teljesíteni tudjuk-e vagy sem.

Megszakítás