Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tízből hét munkavállaló felsőfokú végzettséggel rendelkezik a városházán

Hat tisztségviselő, 170 köztisztviselő, 42
egyéb módon foglalkoztatott. A munkavállalók 65,5 százaléka nő, a felsőfokú
végzettséggel 69,4 százalék rendelkezik. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
legutóbbi rendes közgyűlésén a képviselők prezentáció keretében tekintették át a
Polgármesteri Hivatal személyi állományát.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalában jelenleg 6 fő választott tisztségviselő: polgármester,
alpolgármesterek, jegyző, aljegyző, városstratégiai főtanácsadó, 170 fő
köztisztviselő, 29 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, 12
fő megbízási szerződéssel rendelkező kolléga látja el a feladatokat. 20 fő ún.
tartósan távollévő (szülési szabadság, GYED, stb.), 2 fő tölti felmentési idejét
és 8 fő vesz részt a prémiumévek programban. A köztisztviselők közül a Részben
Önálló Gyámhivatal munkáját 4 fő látja el (valamennyien felsőfokú
végzettségűek), 1 fő politikai tanácsadó státuszon van, 112 fő felsőfokú, 53 fő
pedig középfokú végzettséggel rendelkezik.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma az
elmúlt 10 évre vetítve átlagosan 178 fő, a munkavállalók átlaglétszáma 18 fő, a
megbízottaké 14 fő, a tartósan távollévők pedig átlagosan 16 főt tettek ki.

A közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselők
vonatkozásában jelentős változások tapasztalhatók, ugyanis míg 2000-ben a
köztisztviselői állomány 62,5%-a középfokú végzettségű volt, addig napjainkra ez
az arány 30,6%-ra csökkent.

A nemek szerinti megoszlás viszonylag állandónak
mondható, ennek megfelelően jelenleg 34,5% férfi és 65,5% női kolléga dolgozik a
városházán.

A képviselők prezentáció keretében valamennyi dolgozó
főbb adatait, munkakörét áttekintették.

Megszakítás