Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tizenhat osztály indul idén az általános iskolákban

Idén 408 első osztályos tanuló jelentkezett a vásárhelyi általános iskolákba,
amelyek összesen 16 osztályt indítanak. A gyermekek negyede hátrányos-, közel
egy tizedük halmozottan hátrányos helyzetű. A város továbbra is következetesen
fellép a szegregáció ellen, a cél: egyenlő esélyt és magas színvonalú
közoktatást minden hódmezővásárhelyi gyermeknek.

A város
legutóbbi közgyűlésén a képviselők megismerhették az idei, 2009/2010. tanévre
vonatkozó beiratkozási adatokat. Összesen 408 első osztályos tanuló jelentkezett
felvételre a vásárhelyi általános iskolákba: önkormányzati fenntartású
intézménybe 304 fő, nem önkormányzati fenntartású általános iskolába 104 fő. Az
iskolák összesen 16 osztályt indítanak, átlagosan 25 fő körüli
osztálylétszámmal.

Az iskolák
között a Németh László Gimnázium és Általános Iskola népszerűsége töretlen a
jövendő 1. osztályosok körében: itt 3 osztály indul szeptembertől várhatóan 77
gyermekkel, amelyből közel 2 osztály az intézmény felvételi körzetéből
iratkozott be. A legnagyobb túljelentkezés a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános
Iskolában volt, ahol végül 55 gyermekkel két osztályt indítanak, a Szent István
Általános Iskolában, és a Varga Tamás Általános Iskolában szintén 2 első osztály
indítására van lehetőség a jelentkezések tükrében.

Az
önkormányzat közoktatási Intézkedési Tervében megfogalmazott célkitűzésnek
megfelelően minden évben – ha a jelentkezők létszáma ezt indokolja –
mozgóosztályt indítanak. Szeptembertől a mozgóosztály a Klauzál Gábor Általános
Iskolában indul, ahol 3 osztály indítása vált szükségessé a jelentkezők
létszámát és az integrációs törekvéseket figyelembe véve. A Klauzál Gábor
Általános Iskola mindhárom első osztályába jelentkező diákok 2009.
szeptemberétől a Nádor utcán kezdik meg tanulmányaikat. A Közgyűlés döntésének
megfelelően a jövő tanévtől a felső tagozat a Klauzál utcán, az alsó tagozat a
Nádor utcán fog működni, a Nádor utcai telephely továbbá helyet biztosít az
óvoda-iskola átmenet programban elindítandó fejlesztő csoport részére is.

A
Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába átkerült Kertvárosi Katolikus Általános
Iskola népszerűsége változatlan: itt is 2 osztály indul, összesen 59 gyermekkel.
A Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola 1 osztállyal kezdi a következő
tanévet, a Táltos Általános Iskolába pedig 10 új tanuló jelentkezett a következő
évre.

Megszakítás