Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Több millió forint támogatás az iskolakezdéshez

Hódmezővásárhely Önkormányzatától májusban a nyolcadik osztályos
tanulók kivételével minden diák hatezer forintos tanszervásárlási
utalványt kapott, majd a nyár folyamán közel nyolcszáz tíz év alatti
rászoruló gyermek kapott ingyen naponta meleg ebédet – mondta el Kiss
Andrásné főtanácsos.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek a napokban ötezer forintos sportszerutalványt kaptak a várostól.
Az
önkormányzatnál a tanévkezdés jegyében zajlott a hét, valamennyi
rendszeres gyermekvédelmi támogatott gyermek postán, vagy a
polgármester úrtól személyesen vehette át a sportfelszerelések
pótlásához szükséges ötezer forintos vásárlási utalványt – tájékoztatta
portálunkat Kiss Andrásné főtanácsos. Úgy gondolom, hogy az
önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a városban élő gyerekekre. Május
végén kiosztásra kerültek a tanszervásárlási utalványok, majd pályázati
támogatással egész nyáron közel 800 rászoruló gyermek étkezhetett
ingyen a városban. Augusztus 31-ig tart az étkeztetés, melyhez 9 millió
forintot nyert az önkormányzat pályázaton. A külterületen élő gyerekek
étkeztetését az önkormányzat költségvetéséből biztosított pénzeszköz
felhasználásával oldottuk meg – tette hozzá.

A testnevelés tagozatos tanárok folyamatosan figyelték, hogy az
elmúlt időszakban, milyen hatással volt a diákokra a mindennapos
testnevelés óra. Úgy gondolom, az önkormányzat jelentősen hozzájárul
ahhoz, hogy egy egészségesebb generáció nőjön fel. A mindennapos
testnevelést a tanulók középiskolában akár szakkör formájában is
teljesíthetik. A városban felhívást tettünk közzé, melyben kértük
azoknak a sportszereket forgalmazó vállalkozóknak a jelentkezését, akik
fogadni tudják az önkormányzat utalványával érkezőket, és megfelelő
árukészletet biztosítanak számukra. Ha összeadjuk ezeket a
támogatásokat, akkor elmondhatjuk, hogy nagymértékben hozzájárul a
város a szülők terheinek csökkentéséhez – hangsúlyozta Kiss Andrásné
főtanácsos.

Megszakítás