Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tornyai János kulturális városrehabilitációs program I. ütem

Hódmezővásárhely MJV városrehab Tornyai János kulturális városrehabilitációs program I. ütem” című, DAOP-5.1.2/C-2010-0002 azonosító számú pályázat.

Hódmezővásárhely a városok közti versenyben hosszú ideje a kultúra városaként pozícionálja magát. A kultúra fontossága fogalmazódik meg a város jövőképében is, mely szerint „Hódmezővásárhely […] országos jelentőségű kulturális funkciókkal rendelkező közép-város […] melynek vonz- és megtartó erejét hagyományainak tisztelete, kreatív szellemisége, valamint […] együttműködő társadalmi, gazdasági és intézményi hálózatok és önművelő közösségek […] és a minden területen megnyilvánuló esélyegyenlőség adja”.

A Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program (TJKVP) a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, működtetésében álló főbb kulturális-közművelődési létesítményeinek (Tornyai János Múzeum, Alföldi Galéria), a városközpont fizikai infrastruktúrájának, közterületeinek (Dr. Rapcsák András utca) és egy egyházi épület (Görögkeleti templom) megújulásának komplex programja.

Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslatai, DAOP-2007-5.1.2/C konstrukció keretében nyújtott be Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. augusztus hónapban projektjavaslatát, melynek támogatását követően 2009. december hónapban történt meg a második fordulóra történő beadása a részletesen kidolgozott tervnek. 2010. május 17. napján támogatási döntés született, miszerint a pályázatot a tervezett 857.913.358,-Ft támogatási összeggel ( a teljes beruházási összeg 1.108.917.950,-Ft) támogatja az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozása mellett. A projektet konzorciumi formában valósítja meg az Önkormányzat, konzorciumi partnere a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, mely a Minden Nap Kultúra! Program megvalósításáért felel. A projektet támogató szervezet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, míg a pályázat megvalósítását segítő közreműködő szervezet a DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

A Tornyai Kulturális Városrehabilitáció projektje mind infrastrukturális, mind közművelődési programokat tartalmazó projekt.

  • Tornyi János Múzeum felújítása, átépítése
  • Alföldi Galéria felújítása
  • a Dr. Rapcsák András utca megújítása
  • Görögkeleti templom külső felújítása
  • Un. B komponensként szervesen kapcsolódik a Hódudvarház szolgáltató központ építése magánberuházás
  • Minden Nap Kultúra! Program

Minden Nap Kultúra Program!

A projekt az infrastruktúra fejlesztésen túl tartalmaz olyan szemléletformáló akciókat, melyek hozzájárulnak a fejlesztés fenntarthatóságához, a helyi identitástudat erősödéséhez. A keretprogram a településen élő, minden korosztály és lehetőség szerint széles érdeklődési körű városi polgár számára alkalmat kínál a kultúrával való mindennapos találkozásra. Lényege, hogy a közművelődési intézmények kínálata a pedagógia munkában való megjelenése. A meghirdetendő pályázatra beérkező munkákat szakértő múzeumpedagógusokból iskolai tanárokból álló zsűri bírálja és alakítja ki a végső programot, ez után a megszülető oktatási terveket adaptálhatják az egyes oktatási intézmények, tanárok.

Minden Nap Kultúra! Program tehetségkutató rajzverseny

 

Felhívás

Tornyai János Múzeum látogatóbarát és interaktív múzeummá alakítása
A Tornyai János Múzeum építészeti megújítása, átalakítása, új modern építészeti környezet kialakítása, meglévő, a nagyközönség számára még ismeretlen értékeinek bemutatása látogatóbarát és interaktív módon, akadálymentesítve, bekapcsolása a közoktatás struktúrájába. Ennek keretében megtörténik a meglévő, egymáshoz csatolt két épülettömb (Dr. Rapcsák András u. 16-18.) felújítása, illetve kétirányú bővítése északon a Deák Ferenc utca irányában (a Dr. Rapcsák András, Deák Ferenc és Szegfű utcák által határolt sarokház lebontásával és beépítésével). Az új épületszárny kialakításával a keletkezett hasznos alapterülete összesen 710m², míg az átalakított épület hasznos alapterülete összesen 987m², így Tornyai János Múzeum 1697m² hasznos alapterülettel rendelkezik majd.

Alföldi Galéria látogatóbarát és interaktív kialakítása
Az Alföldi Galéria az elmúlt évtizedek során az Alföld teljes területéről gyűjtött jelentős művészettörténeti értékkel rendelkező műalkotásokat, 1945-ig. Az újabb alkotások jó része még bemutatásra vár, így válna teljessé az alföldi képzőművészet bemutatása. A program keretében felújításra kerül az I. emelet, így közösségi- és kiállító terek alakulnának ki, új lépcsőház épül lifttel, amely az emeleti helyiségek akadálymentes megközelítését is segíti.

Görögkeleti templom felújítása
Hódmezővásárhely legrégibb műemlékének homlokzatát és kupoláját újítjuk meg, ezt követően válik látogathatóvá, a közönség számára elérhetővé.

Dr. Rapcsák András utca közterületeinek rendezése
Dr. Rapcsák András utca sétáló utcává alakítása – mely út korábban az országos úthálózat 45-ös számú főútja volt és a projekt fejlesztés során Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésébe került – a gyalogosok, és kerékpárosok jobb közlekedési feltételeinek megteremtései előtérbe kerül. Ennek érdekében az utca átalakul egy olyan kulturális tengellyé, sétánnyá, amely összeköti a városközpontban található közművelődési-kulturális (Petőfi Művelődési Központ, Tornyai János Múzeum, Alföldi Galéria), közigazgatási (Polgármesteri Hivatal), gazdasági (Hódudvarház, mélygarázs, szálloda, Posta) és egyházi intézményeket (Református Ótemplom és Görögkeleti templom). A sétányon terek kialakításával, zöldfelület nagyságának növelésével, pihenőfelületek kialakításával, művészeti alkotások felállításával, illetve szökőkutak építésével teszik változatossá a teret, így az utca érintett szakaszán mintegy 300 m² zöldfelület keletkezik, továbbá mintegy 7900 m² felület kap térkő burkolatot.

Hódudvarház építése

Az akcióterülethez tartozó városközponti fekvésű tömbbelsőben a Hódudvarház (3.300 m2) és 200 férőhelyes mélygarázs építése civil szervezetek, irodák és kiskereskedelmi létesítmények elhelyezésére (az önkormányzat és a magántőke együttműködésében megvalósuló fejlesztés).

Üzlethelyiségek homlokzatának felújítása

Fontos cél, hogy a Dr. Rapcsák András utca közterületeinek felújítása, revitalizálása az utcára nyíló homlokzatok felújításával együtt járjon, távlatilag pedig az itt található üzlethelyiségek átalakuljanak kulturális-gazdasági (könyvesboltok, antikváriumok, galériák, éttermek, kávéházak) funkciójúvá.

A belváros rehabilitáció további tartalma:

Minden nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése TIOP Agóra Program

 

Tájékoztató a kiemelt városi beruházásokról

 

Tornyai Kultúrális Városrehabilitációs Program
Projekt Információs Iroda

Beruházással, projekttel kapcsolatos felvilágosítást az alábbi elérhetőségen kérhet:
Személyesen: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. 1. emelet 1. iroda
Telefon:+36 62 530 160

 

Megszakítás