Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

További kérdések a Hód-Mezőgazda Zrt. privatizációjával kapcsolatban

Teljesítette-e a
privatizációt követően az új tulajdonos a privatizációs szerződésben vállalt
foglalkoztatási létszámot? Teljesítette-e azon
vállalásait, hogy 3 évig nem változtat a kollektív szerződés tartalmán,
munkakörülményeket az ajánlata szerint javította-e, illetve a jövedelmek és
szociális juttatások reálértékét fenntartotta-e? Teljesítette-e az Aranyági Ménes tevékenységének 3
évig történő fenntartására vonatkozó kötelezettségét? Betartotta-e a részvények 10 évre szóló elidegenítési tilalmát? Lázár János további kérdéseket tett fel a Hód-Mezőgazda Zrt. privatizációjával kapcsolatban.

Dr. Kövér László

az Országgyűlés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

„További kérdések
a Hód-Mezőgazda Zrt. privatizációjával kapcsolatban” címmel a Házszabály 91. §-a alapján írásbeli kérdést
kívánok benyújtani dr. Fellegi Tamás  Nemzeti
Fejlesztési miniszter úrhoz. A kérdésre írásban várom válaszát.

Tisztelt Miniszter Úr!

2010.
szeptember 16-án kelt K/1197. számú írásbeli kérdésemmel a Hód-Mezőgazda Zrt.
privatizációjához kapcsolódó tisztázatlan körülmények feltárásához kértem Dr.
Orbán Viktor miniszterelnök úr segítségét, annak érdekében, hogy a
hódmezővásárhelyi közvéleményt élénken foglalkoztató ügyben érdemi válaszokat
tudjak adni a hozzám forduló polgároknak.

Az
írásbeli kérdés hatására az ügyben illetékességgel rendelkező Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium belső vizsgálatot rendelt el, mely belső vizsgálat a
rendelkezésemre álló információk alapján jelenleg is folyamatban van.

Nagy
örömömre szolgál, hogy a szaktárca is fontosnak tartja Hódmezővásárhely
mezőgazdasági életét alapvetően befolyásoló, egykori nagy múltú agrártársaság –
a közvélemény, az adófizetők közössége számára a mai napig – ismeretlen
tartalmú privatizációs dokumentumainak megismerhetőségét, jogszabályi keretek
közötti nyilvánosságra hozatalát.

A
belső vizsgálat segítése céljából az alábbi kérdések megválaszolásában kérem
Tisztelt Miniszter Úr közbenjárását, vizsgálatát:

–        
Teljesítette-e a
privatizációt követően az új tulajdonos a privatizációs szerződésben vállalt
foglalkoztatási létszámot? Ezen vállalás teljesítésének ellenőrzése céljából
szükséges a 2004-2007. évek alatt minden tárgyhónapot követő hó 15. napjáig
megküldött állományi létszám és átlagbér adatok megvizsgálása. Ezen
kötelezettség esetlegesen nem szerződésszerű teljesítése esetén sor került-e a
szerződésben meghatározott kötbérigény érvényesítésére, ha igen milyen
összeggel, esedékességgel történt az érvényesítés? Történt-e fizetési
felszólítás, illetőleg egyéb szükséges intézkedés?

–        
Teljesítette-e a
privatizációt követően az új tulajdonos a privatizációs szerződésben tett azon
vállalásait, hogy 3 évig nem változtat a kollektív szerződés tartalmán,
munkakörülményeket az ajánlata szerint javította-e, illetve a jövedelmek és
szociális juttatások reálértékét fenntartotta-e? Ezen kötelezettségek
esetlegesen nem szerződésszerű teljesítése esetén sor került-e a szerződésben
meghatározott kötbérigény érvényesítésére, ha igen milyen összeggel,
esedékességgel történt az érvényesítés? Történt-e fizetési felszólítás,
illetőleg egyéb szükséges intézkedés?

–        
Teljesítette-e a
privatizációt követően az új tulajdonos a társaság 2004-2014, közötti 10 éves
időszakra vonatkozó alaptevékenység fenntartására vonatkozó szerződéses
kötelezettségét időarányosan? Ennek ellenőrzése céljából szükséges a 2004-2007.
évek ÁPV Rt. részére megküldött auditált beszámolóknak megvizsgálása, illetőleg
2008. évtől kezdődően részvény adásvételi szerződés melléklete szerinti éves
adatközlések ellenőrzése.

–        
Teljesítette-e a
privatizációt követően az új tulajdonos az Aranyági Ménes tevékenységének 3
évig történő fenntartására vonatkozó kötelezettségét? Ennek ellenőrzése
céljából szükséges megvizsgálni az ÁPV Rt. részére küldött írásbeli
tájékoztatókat.

–        
 Betartotta-e a privatizációt követően az új
tulajdonos a részvények 10 évre szóló elidegenítési tilalmát? Ennek ellenőrzése
érdekében szükséges megvizsgálni, hogy az ÁPV Rt-hez, MNV Zrt-hez érkezett-e
bármilyen megkeresés, engedélykérelem, történt-e esetlegesen hozzájárulás a
részvények átruházása tárgyában.

–        
Teljesült-e azon
kötelezettség, amely szerint a kivásárló társaságban, konzorciumban 3 évig a
támogatott kör szavazati aránya nem csökken 50% + 1 alá?

–        
A privatizációs
és kapcsolódó szerződésekben meghatározott kötelezettségek ellenőrzési
mechanizmusa hogyan alakult? A vállalt kötelezettségek ellenőrzése során az
erre kötelezett megfelelő gondossággal és alapossággal járt-e el? Valamennyi
kötbérigény érvényesítése megtörtént-e? A kötbér kötelezettségek aránya
elérte-e azt a szerződésben meghatározott mértéket, mely esetében eladó
jogosult a részvény adásvételi szerződéstől történő elállásra? Ha esetleg igen
akkor milyen okból nem történt elállás, s ez kinek a felelőssége?

Tisztelt
Miniszter Úr!

Kérem,
hogy szíveskedjen fenti kérdések tételes megválaszolásához szükséges
szerződéseket, dokumentációkat, iratokat rendelkezésre bocsátani,
megismerhetővé tenni.

Várom megtisztelő válaszát és intézkedését.

Budapest,
2010. november 11.

Dr. Lázár János

Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség

Megszakítás