Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

„Tram Train” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen – előkészítés (RMT elkészítése)

„Tram Train” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen – előkészítés (RMT elkészítése)

KÖZOP 5.4.0.-09-2010-0003

„Tram Train” integrált villamos- és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen – előkészítés (RMT elkészítése)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közlekedés Operatív Program támogatási rendszerében pályázatot nyújtott be a „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” című felhívás keretében, amelyet támogatásra érdemesnek találtak.

A döntés értelmében 100 % támogatásban részesült a projekt, költségszerkezete a következő:
Projekt bruttó összköltsége: 160 623 000 Forint
Támogatási intenzitás: 100 %
Finanszírozási forma: 158 623 000 Forint szállítói finanszírozás (RMT)
                                          2 000 000 Forint utófinanszírozás (közbeszereztetés)

A pályázat keretében, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával szorosan együttműködve, egy olyan megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása készült el, amely feltárja az alternatív megoldásokat a helyi villamosfejlesztés és a helyközi nagyvasúti rendszer vonatkozásában.
A tervek szerint, amely elképzelés nemzetközi körökben a „TramTrain” nevet viseli, Hódmezővásárhely városi villamos vasútja a nagyvasúti pálya igénybevételével kapcsolódna Szeged kötöttpályás közlekedési hálózatához. Ez lehetővé teszi, hogy a két szomszédos város közlekedéshálózata, szerves egységet képezve szolgálja az utazóközönség kényelmét és erősítse a dél-alföldi régió gazdasági versenyképességét is.
A két város közötti a közlekedési kapcsolatok megfelelőnek mondhatók, a fejlesztés a közvetlen, átszállás-mentes utazás menetidő-megtakarításával és akadálymentes kényelmével, környezetbarát, biztonságos és vonzó kínálatával ad többet.

Az utazási szokások és igények felmérése a tanulmány készítése során megtörtént. Hetente többször utazik Szegedre a hódmezővásárhelyi lakosok 11%-a, az algyőiek 55%-a. Mindkét településről a helyközi autóbusz illetve a személygépkocsi a szegedi utazások fő eszköze.

A Szegedi utazások eszközök szerinti megoszlása a hódmezővásárhelyi
illetve algyői lakosok körében

 A fentiek alapján egy átlagos munkanapon kb. 8000 utazás történik a két irányban közvetlen Hódmezővásárhely és Szeged között, míg 7000 Algyő és Szeged között.

Napi utazási igények Hódmezővásárhely, Algyő és Szeged között
(továbbutazók nélkül, két irány együtt)

A Megvalósíthatósági Tanulmány négy alapesetet vizsgál a műszaki tartalom vonatkozásában a közlekedési és fejlesztési lehetőségek figyelembevételével:

„I”     Elővárosi motorvonatok beállítása
„II”    Elővárosi vonatok összekötve Szegeden a villamossal
„III”   Elővárosi vonatok bevezetve Hódmezővásárhelyre
„IV”    Elővárosi vonatok mindkét városba bevezetve.

„I” változat: A vasúti szolgáltatás elővárosi jellegű fejlesztése Hódmezővásárhely és Szeged között:100 km/h sebesség a vasúti pályán, csúcsidőszakban 30 perces ütemes menetrend, új, korszerű vasúti járművek.

„II” változat: A vasút és a szegedi villamos összekötése tramtrain rendszerben, hódmezővásárhelyi villamosvasút építése nélkül: 100 km/h sebesség a vasúti pályán, összekötés Rókuson a szegedi 1-es villamosvonallal, 20 (csúcsidőn kívül 30) perces ütemes menetrend, tram-train járművek.

„III” változat: Hódmezővásárhely villamosvasúti fejlesztés tramtrain rendszerben, Szeged-Rókus pu-n közös peronos átszállási kapcsolattal: 100 km/h sebesség a vasúti pályán, Hódmezővásárhelyen közúti vasút építése (kevesebb kötöttséggel), 20 (csúcsidőn kívül 30) perces ütemes menetrend, train-tram járművek. A helyközi autóbuszjáratok számának csökkentése.

„IV” változat: Hódmezővásárhely – Szeged közötti tramtrain rendszer bevezetése hódmezővásárhelyi villamosvasúti fejlesztéssel: 100 km/h sebesség a vasúti pályán, Hódmezővásárhelyen közúti vasút építése, összekötés Rókuson a szegedi 1-es villamosvonallal, 20 (csúcsidőn kívül 30) perces ütemes menetrend, tram-train járművek. A helyközi autóbuszjáratok számának csökkentése.
A fentiekben bemutatott változatelemzés végkövetkeztetése szerint a „IV” koncepció-változat került kiválasztásra. Az előkészítés során vizsgálták a tervezők a változatok műszaki, forgalmi előnyeit , beruházási, működési költségeit, társadalmi hasznosságát. A nyomvonal Hódmezővásárhely nagyállomástól indul, a városban villamos nyomvonal kerül kiépítésre, ami Népkerten csatlakozik rá a nagyvasútra (135. sz. vv.). Szeged-Rókus állomáson megépül a nagyvasút és a szegedi 1-es villamos összeköttetése.

 

A tervek szerint a villamos vasút építése Hódmezővásárhelyen az alábbi 3,3 km hosszú útvonalat érinti:
Hódmezővásárhelyi Népkert vasúti megállóhely – Ady Endre utca – Tóalj utca – Szőnyi utca – Andrássy utca (47. sz. főút) – Bajcsy-Zsilinszky Endre utca – Hódmezővásárhely, Nagyállomás. A tervezett villamos vasúti pálya kialakítása a meglévő út és csomópontok átépítésével történik. A tervezett nyomvonalon egyvágányú, többnyire középfekvésű pálya épül, kitérő szakasz létesítésére egy helyen kerül sor.
Tervezett megállóhelyek

Megállóhelyek az alábbi helyeken létesülnek:

Hódmezővásárhelyi – Népkert vasúti megállóhely

  1. Bartók B. u.
  2. Tóalj u.
  3. Kossuth tér
  4. Andrássy út
  5. Kálvin János tér
  6. Hódmezővásárhely, Nagyállomás

Az „A” nyomvonalváltozat és megállóhelyei (500m-es gyaloglási távolságokkal)

A fenti ábrán jól látható, hogy a nyomvonal 500 m-es gyaloglási távolságán belül helyezkedik el a lakótelepek tömbházainak többsége, így a város lakosainak nagy része közvetlenül is igénybe veheti ezt a közlekedési eszközt.
Villamosvasúti pálya kialakítása:
Hódmezővásárhelyi Népkerten a mai csonkavágányból való kiágazással épül ki a mintegy 3,3 km hosszú, egyvágányú villamosvasúti pálya Hódmezővásárhely belterületén. A városban nagyrészt középfekvésű, a közúttól gömbsüvegsorral elválasztott villamos vonalvezetés került kialakításra.
A belvárosban 5 közbenső megállóhellyel és egy kétvágányos, középperonos elrendezésű fejvégállomással számoltak a tervezők. A zavarmentes közlekedés érdekében egy forgalmi kitérőt vettek figyelembe az Andrássy út elején. A 35 m hosszú peronok a beszerzendő jármű padlómagasságához igazodva sk+30cm magasságúak lesznek, a peronok megközelítése során az esélyegyenlőség biztosításra kerül (rámpás kialakítás max. 5% eséssel).

A vonal kiindulási pontja Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomás, a tramtrain járművek ide érkeznek meg Szeged irányából, és haladnak be a városba közúti vasúti járműként. Hódmezővásárhelyi Népkert vasútállomástól elindulva a tervezett villamosvasúti vonal az Ady Endre utcai útpályán halad középfekvésben, egyvágányos burkolt felépítménnyel a közúttól gömbsüvegsorral elválasztva. (Füvesített vágány építésére is van lehetőség.) A nyomvonal kijelölésénél a bal oldali útpálya szélét helyben hagyták azért, hogy az útpálya melletti fasort ne kelljen érinteni.
Az Ady Endre utca – Tóalj utca körforgalmú csomóponton átvezetve az új villamosvasúti nyomvonal a Hősök tere – Szőnyi utca útvonalon éri el az Andrássy utat. A Hősök terénél a megállóhelyet a meglévő buszmegállóval egy vonalban helyezik el.
A Szőnyi utcában a villamos burkolt felépítménnyel, a közúttól gömbsüvegsorral elválasztva vezet az útpálya nyugati oldalán. A mai útpálya szélessége csökken, ezért az utca egyirányú kialakítására van szükség.
A zavarmentes közlekedés érdekében forgalmi kitérő került kialakításra oldalperonokkal az Andrássy út elején. Az Andrássy úton a villamos középfekvésben halad, a megállóhely a Bocskai utca torkolata (távolsági autóbusz pályaudvar bejáró útja) elé kerül.
A nyomvonal az Andrássy utca és Bajcsy-Zsilinszky Endre utca keresztezésében lévő turbó körforgalmi csomóponton halad át. A megállóhely a csomópont után került elhelyezésre.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában a nyomvonal középfekvésben vezet, majd fordul be a tervezett körforgalmú csomóponton keresztül a Hódmezővásárhely nagyállomás előtti területre, ahol kétvágányos fejvégállomás került kialakításra dupla szerelvény hosszú középperonos (70 m) elrendezéssel.
A tervezett kötöttpályás létesítmény végigvezetése Hódmezővásárhely belterületén, meglévő kiépített aszfalt burkolatú utcákon történik.
A tervezett keresztmetszeti elrendezés: a középpályás egyvágányú elrendezés mellett kétirányú egy forgalmi sávos, minimálisan 3,50 méter széles útpálya, kiemelt szegélyekkel. A meglévő utak szélessége általában nem elegendő a villamospálya létesítésére, így ezért általában kismértékű útszélesítésre van szükség.
Jelzőberendezés
A villamosvonalon létesítendő forgalmi kitérőt rugós visszacsapó váltóval és ellenmenet kizáró jelzőberendezéssel kell ellátni. A kétvágányú fejvégállomásra végállomási jelzőt és elektromos állítású váltót kell kiépíteni. Az ellenmenet kizárást a végállomási jelzővel kell megvalósítani.
A városon belüli szakaszon, a forgalmas közúti kereszteződéseknél a villamos előnyben részesítését megvalósító közúti fedezőjelző berendezést, jelzőlámpás csomópontok esetén bejelentkezést kell kiépíteni.
Kerékpártárolás
A városi nyomvonal mentén az alábbi kapacitású kerékpártároló építése javasolt:

Megállóhely Férőhely
Nagyállomás 100
Kálvin János tér 80
Andrássy u. (Bocskai u.) 80
Kossuth tér 80
Tóalj u. 80
Bartók Béla u. 80
Hódmezővásárhelyi Népkert 100
Összesen: 600

Megszakítás