Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 – „TramTrain” integrált villamos — és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezővásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezővásárhelyen – Tervezés, engedélyeztetés

„TramTrain” integrált villamos — és nagyvasúti rendszer bevezetése Hódmezôvásárhely és Szeged viszonylatában és villamos fejlesztés Hódmezôvásárhelyen – Tervezés, engedélyeztetés” címü, 855,68 millió FI támogatásból megvalósuló, KÕZOP-5.5.0-09-11-2014-0001 számon nyilvántartott elôkészítési projekt a két város kôzôtti kôzôsségi kôzlekedés minôségi javulását alapozza meg.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Ônkormányzata újabb fejlesztést valósít meg a város, és a régió versenyképességének javítása érdekében. A Projekt célja, hogy elôkészítse Hódmezõvásárhely és Szeged kõzõtt egy új kõzlekedési forma, a „TramTrain” integrált villamos és nagyvasúti rendszer kialakítását.

A jõvõben megvalósításra javasolt „TramTrain” projekt keretében Hódmezôvásárhely belterületén villamos pályát építenének ki, a két város kõzõtti nagyvasúti pályát pedig oly módon alakítanák át, hogy azon a villamos jármüvek az utasokat a tervezett menetidô betartása mellett modern, és minden igényt kielégítô módon szállítsák Hódmezôvásárhely és Szeged útvonalon.

Jelenleg ennek a versenyképes és kõrnyezetbarát kõzõsségi kõzlekedési rendszer kialakításának a tervezési fázisa van folyamatban, és az elõkészítési projekt sikeres lezárását kõvetõen Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Õnkormányzata megteheti a kõvetkezõ Iépést a fejlesztés megvalósítása érdekében.

A tervezési projekt elôkészíti a kõzõsségi kõzlekedés és a kerékpározás intermodális õsszekapcsolását is azáltal, hogy B+R (Bike + Ride) keretében a kerékpárok kényelmes szállítása is megoldott lesz a „TramTrain” jármüveken. Kiemelt szerepet kap az akadálymentes és átszállásmentes kõzlekedési kapcsolat kialakítása is a két város kõzõtt.

A Projekt az elôkészítési és tervezési feladatok ellátásával hozzájárul egy kõrnyezetkímélõ, energiatakarékos, esélyegyenlõséget biztosító és utasbarát kõzlekedési forma kialakításához.

A fejlesztés jelenlegi szakaszában Kõrnyezeti Hatásvizsgálat készül, kidolgozzák az engedélyezési tervdokumentációt, és készítenek egy részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, és kõltség haszon elemzést.

Az elõkészítési Projekt Európai Uniós finanszírozásból, ezen belül a Kohéziós Alapból, és a hazai kõzponti kõltségvetési elôirányzatból vissza nem térítendô támogatásban részesült.

Megszakítás