Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Túl a 6 milliárdon

Vidékfejlesztés, kompetencia alapú
oktatás, elektronikus ügyfélszolgálat, iparvágány, elkerülőút, múzeumbővítés, turisztikai fejlesztés, szennyvíztelep felújítás,  új utak, drogprevenció,  informatikai
fejlesztés több iskolában,  4 településen közel 90 buszmegálló felújítása,
sürgősségi osztály a kórházban, kerékpárút Mártélyig, és a belváros
teljes felújítása. Hódmezővásárhely 26 eredményes pályázatával eddig 6 milliárd
forintot meghaladó összeget nyert.

Hódmezővásárhely a  Nemzeti Fejlesztési Terv és az
Új Magyarország Fejlesztési Terv különböző programjai, keretében 26 pályázattal
már több, mint 6 milliárdot nyert.

NFT

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében összesen  30
pályázatot adott be a város, amelyek közül a kiíró 15 db projektet támogatásra
érdemesnek minősített. Az összesen elnyert támogatási összeg mintegy 942 millió
forint.

Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Programnak a
mezőgazdasági termelés modernizálása, a termelés hatékonyságágának növelése,
valamint a vidéki infrastruktúra fejlesztése volt a célja. Hódmezővásárhely 196
millió forintot nyert a pályázaton.

A Humán Erőforrás Fejlesztése Operatív Program
célja a foglalkoztatás szintjének emelése, a munkanélküliség csökkentése,
különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok kirekesztésének
magakadályozására. A város csaknem 400 millió forintot nyert a szegregáció
megszüntetésére, a kompetencia alapú oktatás megvalósítására és terjesztésére; a
program keretében megvalósulhatott továbbá a fogyatékkal élők nappali
intézetének létrehozása a Bánát utcában, és bővülhetett a hajléktalanok nappali
ellátása.

A Gazdasági Versenyképesség Fejlesztése Operatív
Program feladata a termelőszektort modernizáló beruházások és az elektronikus
gazdaság kiépítésének támogatása, valamint az elektronikus közigazgatás
kiépítése. Hódmezővásárhely Önkormányzata elektronikus ügyfélszolgálat és
korszerű térinformatikai megoldások bevezetésére nyert 315 millió forintot, a
város célja egy olyan, akár példaértékűnek is nevezhető e-Ügyintézési rendszer
kiépítése, amely a polgárok és a vállalkozások számára egy folyamatosan
elérhető, kétirányú elektronikus ügyintézési csatornát biztosít, csökkentve
ezzel az ügyfelekre háruló ügyintézési terheket.

UMFT

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv nyolc szakmai
és hét regionális operatív programra tagozódik, Hódmezővásárhely Megyei Jogú
Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok közül a kiíró 11 db projektet
támogatott. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás benyújtott 5 db
pályázatának mindegyike támogatásban részesült. Az összesen elnyert támogatási
összeg több mint 5 milliárd ötszáz millió forint.

Az Államreform Operatív Program kapcsán Vásárhely
a Polgármesteri Hivatal szervezeti fejlesztésére nyert 50 millió
forintot.

Dél-Alföldi Operatív Programhoz (DAOP)
kapcsolódóan a hódmezővásárhelyi Ipari Park területén közforgalmú ipari vágány
létesítésére kerül sor, továbbá nagy teherbírású úttal kötik össze a 47-es
főutat és az Ipari Parkot.

Az Emlékpont fejlesztésének két célja van:
egyrészt egy időszaki kiállító tér létrehozása időszakos kiállítások fogadására,
valamint új, látogatóbarát szolgáltatások – első sorban audio guide rendszer –
bevezetése.

A Mártélyi Üdülőterület több pályázat segítségével
jelentős fejlesztésen esik át. Az üdülőterületet az oktatóközponttal összekötő
kerékpárút mentén turisztikai fejlesztésre kerül sor, a Norvég Alapból nyert
támogatásnak köszönhetően pedig „Regionális Környezeti Oktatóközpont”
létesítésül. A Leader program keretében az Ifjúsági tábor szálláshelyeinek
megújítására, fejlesztésére kerül sor.

Ugyancsak a DAOP-hoz kapcsolódóan kaptak új
útburkolatot Hódmezővásárhely Csúcs városrész és a Belváros rossz állapotú
utcái, de tovább fejlesztik Hódmezővásárhely belterületi belvíz- és csapadékvíz
elvezetését is.

A Környezet és Energia Operatív Program keretein
belül a hódmezővásárhelyi szennyvíztelep modernizálására és Kishomok városrész
szennyvíz csatornázására kerül sor.

A Társadalmi Megújulás Operatív Programban a város
támogatást kapott a kompetencia alapú oktatás fejlesztésére, tárgyi
feltételeinek javítására, valamint drogprevenciós programok
megvalósítására.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
magába foglalja az oktatás-képzés, az egészségügyi ellátások, és a
munkaerő-piaci és szociális szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztését. A
város 100 millió forintot nyert az Intelligens Iskolarendszer
megvalósítására.

A kétfordulós pályázatok kapcsán a városnak számos
pályázati anyaga vár jelenleg elbírálásra a projektek második fordulójában,
ilyen például a Tornyai János Kulturális Város-rehabilitációs Program, a Minden
nap kultúra! Petőfi Művelődési Központ felújítása és bővítése, az Erzsébet
Kórház sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá, vagy a
szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások
fejlesztése.

Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás
pályázatot nyert a Hódmezővásárhely – Mártély – Mindszent településeket
összekötő közlekedési kerékpárút építésére, a pályázat során az előírásoknak
megfelelően 2,60 m szélességű kerékpárút épült ki. Hódmezővásárhelyi Kistérség
közösségi közlekedésének fejlesztése kapcsán Hódmezővásárhely, Mártély,
Mindszent és Székkutas településeken autóbusz-megállóhelyek kerülnek
kialakításra, felújításra, fedett várók elhelyezésével és az öblök aszfalt
burkolata illetve a peronszigetek felújításával. Hódmezővásárhelyen 53 db,
Mindszenten 14 db, Mártélyon 12 db, míg Székkutason 8 db autóbusz megállóhely
újul meg, valamint új közlekedési csomópont épül az Emlékpontnál.  A
támogatásból 90 db utas tájékoztató információs tábla is elhelyezésre
kerül.

A Kistérség sikeresen pályázott továbbá a
kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés biztosítására a HTKT közoktatási
intézményeiben, valamint az informatikai infrastruktúra fejlesztésére a Klauzál
Gábor Általános Iskolában.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretén belül Vásárhely két pályázatot nyújtott be, a kistérségi közlekedési
szolgáltatások fejlesztésére, tanyagondnoki kisbusz beszerzésére 10 millió
forintot kapott a város, míg a Mártélyi Ifjúsági Tábor fejlesztésére benyújtott
anyag jelenleg elbírálás alatt áll.

Megszakítás