Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Tűzifa támogatás!

A hagyományoknak megfelelően Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2023/2024-es fűtési szezonban is tűzifa támogatást kíván biztosítani a helyi, szociálisan rászorult személyek részére.

Lakcímenként egy család veheti igénybe a támogatást.

Nem pályázhat:

  • aki lakásfenntartási támogatást vezetékes gázdíjra vesz igénybe,
  • akinek lejárt helyi adótartozása,  illetve a várossal szemben fennálló tartozása van.
  • Mennyiség:

Egy pályázó részére max. 5 mázsa tűzifát tud biztosítani az Önkormányzat, amelynek elszállításáról és feldarabolásáról mindenkinek magának kell gondoskodnia.  Átvétel helye: Hódmezővásárhely, Vámház u. 10.

  •  Preferencia sorrend:

Az e fűtési szezonban rendelkezésre álló tűzifa korlátozott mennyisége miatt első körben azon időskorú, nyugdíjas személyek igényét tudjuk kielégíteni, akik életkoruk miatt már nem képesek élni az önkormányzat által ez évben is ingyenesen biztosított nyesedékfa-gyűjtési lehetőséggel.

Ezt követően azok igénye kerül kielégítésre, akik gyermekeket egyedül nevelnek, ezt követően pedig a családban élők.

A támogatásban részesülők névre szóló értesítést kapnak az átvétel helyéről és időpontjáról.

A tűzifa kiosztására a beadott igények átvizsgálását követően folyamatosan, 2023. december közepétől kezdődően kerülhet sor.

Kérelem nyomtatványt a 13/A. Ügyfélszolgálati Irodában lehet  igényelni, és itt is kell a szükséges igazolásokkal együtt leadni.

A kérelemhez az alábbi igazolásokat kell csatolni:

Jövedelemigazolások:

                            – ha a kérelmező, vagy hozzátartozója nyugdíjas: nyugdíjösszesítő (és nyugdíjszelvény ill. nyugdíjas igazolvány)

                            – ha van munkahelye: a munkahelyről munkáltatói jövedelemigazolás (a kérelem benyújtását megelőző hónapról)

                            – ha vállalkozó, vagy őstermelő: NAV által kiállított előző évi jövedelemigazolás

                            – ha munkanélküli, háztartásbeli, nincs munkája, stb.: a Munkaügyi Központ által kiadott igazolás (hatósági igazolvány)

                            – ha tanul, és elmúlt 18 éves: iskolalátogatási igazolás

                            – egyéb igazolások: családi pótlék, GYED, GYES, GYET, nyilatkozat a tartásdíjról, egyéb jövedelmekről szóló igazolás

Megszakítás