Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Új díjszámítást vezetnek be

Az országban elősőként, új számítást vezet be a gyermekétkeztetés
térítési díjában Hódmezővásárhely. Lázár János polgármester kezdeményezésére a
közgyűlés úgy döntött, a következő évtől jövedelemhez kötik a bölcsődei, az
óvodai, az általános- és középiskolai étkezés díját.

Új számítást alkalmazna jövőre a gyermekétkeztetési díjakban a
város. Jelenleg, a szülők az étkezési díjakban – rászorultsági alapon részben
vagy egészben – csak a nyersanyagköltségeket térítetik meg, a rezsiköltséget
minden gyermek után az önkormányzatok fizetik.
– A rezsiköltség átvállalásával lényegében minden család szociális
támogatást kapott, függetlenül a család anyagi helyzetétől – mondta el a
polgármester, saját példaként pedig kifejtette: ugyanannyit fizet a gyermeke
étkeztetéséért az óvodában, mint az, akinek alacsonyabb a jövedelme.
– Jövőre az egykulcsos, 16 százalékos jövedelemadóval nem tesz
különbséget az állam a családok anyagi helyzete alapján, viszont a
szolgáltatások árában ezt meg kell tennünk. Elképzelhetetlennek tartom ugyanis,
hogy mikor ugyanolyan mértékben adózik mindenki, a magas jövedelműek még
szociális támogatásban is részesüljenek – indokolta a változásokat a
polgármester.
A közgyűlés támogatta az átalakítást, a testületben a sávhatárokat
illetően azonban több álláspont is felvetődött. A képviselők végül közös
nevezőre jutottak, döntésük értelmében, ha egy családban a nettó 1 főre jutó
kereset 71 ezer 250 forint, akkor továbbra sem fizetnek egy fillért
rezsiköltséget sem a szülők. 71 ezer 251 és 85 ezer 500 forint között a
rezsiköltség 20 százalékát, 85 ezer 501 és114 ezer forint között 35 százalékát,
míg 114 ezer 1 forintot meghaladó egy főre jutó nettó jövedelem fölött a
rezsiköltség 50 százalékát kell megtéríteni. Az új számítást jövő évtől vezetik
be, de a közgyűlésen az is elhangzott: a sávokat ismét át kell számolni és ezek
függvényében kell megvizsgálni az intézkedés várható hatásait.
Megszakítás