Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Új fejezetet nyitott Mindszent és Székkutas

Megtartotta
alakuló ülését a székkutasi és a mindszenti képviselő testület. Mindkét
településen vendégként vett részt Lázár János, Hódmezővásárhely polgármestere,
aki reméli, hogy gyümölcsöző kapcsolat alakul majd ki a három település között.

Telt ház fogadta a két közösség polgármestereit, Szél
Istvánt és Zsótér Károlyt Székkutas és Mindszent közgyűlésének alakuló ülésén.
A székkutasi ülésen Horváth Pálné, a Helyi Választási Bizottság elnöke
tájékoztatta a jelenlévőket az október 3-i választás eredményeiről, ezt a
testület tagjainak eskütétele követte. Székkutas alpolgármestere Rostás Péter
lett, Szél István polgármester pedig a terveiről tájékoztatta a jelenlévőket.

– Polgármesteri első havi fizetésemet felajánlottam az
óvodának, a második hónaptól kezdődően pedig egy alapítványt hozunk létre,
ahová a képviselői tiszteletdíjak összegét is átutaljuk. Célom a település
fejlődésének megindítása, mind gazdasági, mind infrastrukturális szempontokat
figyelembe véve – mondta Szél István, polgármester.

A mindszenti közgyűlésen is számos érdeklődő fogadta a
megválasztott testületet. A városvezetés eskütétele után, Szabó Zoltán Jenő
plébános megáldotta a képviselőket, majd Zsótér Károly polgármester üdvözölte a
megjelenteket és ismertette terveit a város jövőjével kapcsolatban.

– A mostani alakuló közgyűlés egyben egy ünnepi
díszközgyűlés is. Most számos feladatnak kell eleget tennünk. Az eskütétel és a
megbízólevelek kiosztása után a település működését segítő bizottságokat
szeretnénk kialakítani – mondta Zsótér Károly, Mindszent polgármestere.

Az ülésen döntöttek a polgármesteri és a képviselői
járandóságokról, valamint megalakult a pénzügyi és ügyrendi, egészségügyi és
népjóléti, valamint az oktatási, közművelődési, sport és egyházügyi bizottság
is.  Mindkét testületi ülést Lázár János,
Hódmezővásárhely polgármestere nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy mennyire fontos
a környező települések közötti jó kapcsolat.

– Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata számára
kiemelkedően fontos, hogy a környékbeli településekkel kiegyensúlyozott,
harmonikus és egyenrangú partnerségre törekvő kapcsolata legyen. Székkutas és
Hódmezővásárhely valamikor egy város volt. Gregus Máté munkásságának
köszönhetően született meg a település, ezt a közös múltat kell felmelegíteni,
és együtt kell működni – mondta Lázár János.

Megszakítás