Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Új feladatok várnak a Vásárhelyi Parancsnokságra

Dr. Böröndi Gábor ezredes vette át a
parancsnoki teendőket Kovács József dandártábornok leköszönését követően az 5.
Bocskai István Lövészdandárban. A több felsőfokú végzettséggel is rendelkező
katona határozott elképzelésekkel látott neki az új feladatnak, a Vásárhelyi
Parancsnokságnak pedig továbbra is kiemelt szerepet szán.

A 37 éves dr. Böröndi Gábor Kaposváron
született, katonai tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán kezdte, majd a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem szárazföldi vezetői kiegészítő képzés
elvégzése után Miskolcon szerzett jogi diplomát. Több országban is ellátott már
békemissziós szolgálatot, kinevezését megelőzően ezredesként, a lövészdandár
parancsnokhelyetteseként dolgozott.

Dr. Böröndi Gábor fontosnak tartja, hogy az
egykor még kötelező, és igen szigorú keretek között működő katonai pályát
vonzóvá tegye a fiatalok számára. Az új parancsnok számos feladatot tűzött ki
célul, például a NATO számára felajánlott lövész-zászlóaljak, és a béketámogató
műveletekben résztvevő katonák felkészítését, de nem titkolta azt sem, hogy a
debreceni Tartományi Újjáépítési Csoportot követően a vásárhelyi csoport megy ki
Afganisztánba, hat hónapos békemissziós szolgálatra.

Megszakítás