Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Új helyen a Gondozási Központ

Átadták az új Gondozási Központot Hódmezővásárhelyen. Egy közel 90 milliós
beruházásnak köszönhetően az Arany János utcáról a dr. Rapcsák András utcára, a
volt Munkaügyi Központ épületébe kerültek a szociális alapszolgáltatások.

Ünnepélyes keretek között dr. Kószó Péter alpolgármester és
Gálné Szőke Margit szakmai vezető avatta fel ma délelőtt az új Gondozási
Központot.

– Egy DAOP-os pályázatból, az Európai Uniótól és a magyar
kormánytól közösen 77 millió forintot nyertünk, amit további 9 millió forint önerővel
egészített ki az önkormányzat, amelynek eredményeként megújult a Gondozási
Központ Vásárhelyen – mondta dr. Kószó Péter alpolgármester.

A Gondozási Központ korábban az Arany János utcán található
Aranyházban működött, de ott már nem voltak megfelelők a körülmények. Itt
viszont már teljesen akadálymentesített és sokkal tágasabb ügyféltér áll majd a
rászorulók rendelkezésére.

– Az itt dolgozó kollégák a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás működésében és a szociális étkeztetésben tudnak segíteni. Azért
nagy öröm ez számunkra, mert a korunknak megfelelő infrastrukturális
körülmények közé tudtuk ezt a helyet elhelyezni. A legszerényebb körülmények
között dolgoztak ugyanis az Arany János utcán a munkatársak. Egy korábban
kötelező alapszolgáltatás, a támogató szolgálat is ide kerülhetett – mondta
Bálint Gabriella, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat
Központjának főigazgatója.

A pályázatnak köszönhetően a Gondozási Központ Arany János
utcai telephelye sem marad parlagon, hiszen itt a Gyermekjóléti Szolgálat utcai
szociális munkásainak alakítottak ki egy új bázis helyet.

Megszakítás