Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Új lehetőségek várják a diákokat a székkutasi iskolában

Bevezetik az e-naplót, fejlesztik az informatika képzést, már első
osztálytól oktatják az angol nyelvet, felső tagozatban pedig második nyelvként
felajánlják a németet. A mindennapos testnevelés részeként a székkutasi diákok ingyenes
úszásoktatásban vehetnek részt, sőt egy mezőgazdasági modul kidolgozásával is igyekeznek bővíteni az
ismereteket. A többhónapos előkészítő munka után kistérségi fenntartásba adott
székkutasi iskola 150 diákját egy új intézmény várta szeptemberben.

A hosszú távú fenntarthatóság miatt vált szükségessé, hogy a
székkutasi iskola csatlakozzon a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi
Társuláshoz. A szükséges ügyintézés a nyár folyamán megtörtént, így hivatalosan
július 15-től a vásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola tagintézményeként
működik. Az átszervezés a nyári szünidő alatt jelentős munkát igényelt a
tantestülettől és a fenntartótól egyaránt.

– Ez a változás elsősorban a szakmai munkában jelent majd
nagy előrelépést. A székkutasi gyerekek továbbra is itt, a településen korszerű
feltételek mellett folytatják tanulmányaikat. Az viszont, hogy egy igen nagy
testület tagjává válthat ez a tagintézmény, lehetőséget biztosít arra, hogy
fejleszteni tudjuk az itteni módszertant, illetve szélesíteni tudjuk azt a
repertoárt, amely színvonalasabbá fogja tenni az iskola szolgáltatását – mondta
Patócs Anikó, a Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda igazgatója.

Ennek részeként már most szeptember elsejétől bevezetik az
e-naplót, fejlesztik az informatika képzést, már első osztálytól bevezetik az
angol nyelv oktatását, felső tagozatban pedig második nyelvként felajánlják a
németet, a mindennapos testnevelés részeként ingyenes úszásoktatásban vehetnek
részt a tanulók, sőt a helyi viszonyokhoz igazodva egy mezőgazdasági modul
kidolgozásával is igyekeznek bővíteni az ismereteket. Mindezek megvalósítása
úgy történik, hogy ugyanakkora szerepet kap a felzárkóztatás és a
tehetséggondozás.

– Már az első félévtől szeretnénk, hogy a gyermekeken, a
pedagógusokon, a költségvetésen és a működésen is érezhető legyen, hogy megérte
ez az átadás, és megérte az a küzdelem, amit most a képviselőtestülettel
folytatunk – mondta Szél István polgármester.

A székkutasi Gregus Máté Szakközépiskolába járó közel 150
gyermek már az új elképzelések mellett kezdte meg a tanévet.

Megszakítás