Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Új vezetőséget választanak

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Szövetségének helyi
szervezete legutóbbi taggyűlésén elhangzott: jövőre új vezetőséget szeretnének
választani. A taggyűlést követően Teleki Júlia vajdasági írót is vendégül
látták, aki a 65 évvel ezelőtti délvidéki vérengzésről írt könyvet.

A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Szövetségének helyi
szervezetét az elmúlt hat évben Lajtos Jánosné vezette, aki szerint az elmúlt
időszak legnagyobb eredménye, hogy számos ünnepséget és kirándulást szerveztek,
valamint sikerült megduplázni a tagságot. A jövőben is fontos célkitűzésnek
tekinti a hasonló sorsú emberek csatlakozását.

– A mostani taggyűlésen arról határoztunk, hogy 2010-ben az évzáró
közgyűlésen a mostani vezetőség lemond és tisztújítást hajtunk végre. Úgy
gondolom, minden csoportnak szüksége van megújulásra és megmérettetésre, ezért
jelölő bizottságot választottunk, aki eldönti, hogy ki kerüljön a vezetőségbe –
mondta Lajtos Lajosné.

A taggyűlés végén a közelgő karácsonyt is megünnepelték a résztvevők, majd
író-olvasó találkozóvá alakult át az esemény. Teleki Júlia író munkáját
ismerhették meg a résztvevők, a könyv a hadirokkantak, hadiözvegyek és
hadiárvák sorsáról szól.

– 1944 őszén bejöttek a szerb partizánok a Délvidékre és mindenféle bírósági
végzés nélkül összeszedték a magyarokat és kivégezték őket. Ezek az emberek nem
katonák voltak, hanem munkások és civilek, akiket csak azért öltek meg, mert
magyarok voltak. Én egyéves voltam, amikor az apámat elvitték és meggyilkolták
– összegezte a mű hátterét az író.

Teleki Júlia azt is elmondta: a mai napig a földjeiket mások
szántják, a házaikban mások laknak és még mindig nem kaptak kárpótlást az
elszenvedett sérelmekért. Akiket megöltek méltatlan körülmények között földeltek
el, a katolikus temető helyén szemétlerakó áll, még a templomot is lebontották.
Az ott élők azt szeretnék elérni, hogy legyen egy olyan nap az évben, amelyen a
magyar népirtásra lehet emlékezni.

Megszakítás