Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Újabb elismerés a vásárhelyi oktatásnak

Két sikeres pályázatnak
köszönhetően összesen közel 124 millió forint összegű támogatást kapnak
Hódmezővásárhely óvodái, iskolái – jelentette be sajtótájékoztatóján Tóthné
Kecskeméti Katalin. Az országosan elismert vásárhelyi oktatási rendszer ezúttal
az intézményekben folyó integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésekre,
az óvodai fejlesztő programokra és az iskolák informatikai eszközeinek
fejlesztésére nyert pályázati forrást.

Tíz nagy teljesítményű
szervergépet, 143 iskolai számítógépet, speciális oktatási csomagokat, szoftver
csomagokat, intelligens táblákat és hálózati eszközöket nyertek az Intelligens
iskola pályázaton Hódmezővásárhely oktatási intézményei. Az informatikai
eszközök és programok összértéke minimum 85 millió forint – jelentette be
sajtótájékoztatóján Tóthné Kecskeméti Katalin. Az önkormányzat Oktatási,
kulturális, ifjúsági és sport bizottságának elnöke hozzátette: a kistérségi
fenntartású Kaluzál Gábor Általános iskola ugyanennek a programnak a keretében
már korábban támogatásban részesült.

A másik nyertes pályázat a
gyermekek, tanulók egyéni képességének, tehetségének kibontakozatását,
fejlődésük elősegítését, továbbtanulási esélyeik kiegyenlítését támogatja.
Valamennyi városi általános iskola, két óvoda és a kistérségi fenntartású
Klauzál Gábor Általános Iskola részesült a pályázati forrásból, melynek
összértéke mintegy 39 millió forint.

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város Önkormányzata évekkel ezelőtt felismerte, hogy a különböző
társadalmi rétegek távolodása az oktatási rendszeren belül egyre jelentősebben
nyilvánul meg, a kiegyenlített, a demográfiai és munkaerő-piaci igényekhez jól
igazodó, versenyképes, és magas színvonalú közoktatás pedig a város alapvető
stratégiai létkérdése. Ennek megfelelően Hódmezővásárhely 2006. óta átszervezte,
alapjaitól építette újjá közoktatási rendszerét, amelynek során városi szinten
lépett fel a szegregáció ellen. Napjainkban nincs olyan hódmezővásárhelyi
oktatási intézmény vagy iskolai osztály, amelyben a hátrányos, illetve
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya eléri a 20 százalékot.

Megszakítás