Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Újabb pályázati siker segíti az oktatási integrációt

Közel 100 millió forintot nyert Hódmezővásárhely az „Együtt, hogy jobb legyen” TÁMOP (3.3.2-08/1-2008-0064) program keretében. A pályázat halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyerekek iskolák közötti
szegregációjának csökkentését, az óvoda korai fejlesztést támogató
szolgáltatások elérését, az integrált nevelést támogató módszertanok
alkalmazását célozza meg. Kiemelt célként kezeli az érettségit adó képzési
formákban, illetve a minőségi szakképzésben továbbtanulók arányainak  javítását. Pályázati összefoglaló.

Hódmezővásárhely és a Hódmezővásárhelyi Többcélú
Kistérségi Társulás konzorciumban valósítják meg a település esélyegyenlőségi
intézkedési tervét. Együttműködő partnerként vesznek részt a nem önkormányzati
oktatási intézmények, biztosítva az egész oktatási hálózatra kiterjesztett
integrált nevelés feltételeit. Kiemelt pontként kezeljük az átmenetek
erősítését, az óvodákban a korai szociális kompetenciák fejlesztését illetve a
pályaorientációs program teljes körű kidolgozását és megvalósítását.

Hódmezővásárhely stratégiai létkérdése, hogy milyen
közoktatási rendszert és kínálatot működtet. Elsődleges feladata a
fenntartható, demográfiai és munkaerő-piaci igényekhez jól igazodó kínálat
biztosítása, óvodától a felsőfokú tanulmányokig vonzó, korszerű tudást
biztosító képzések lehetőségének megteremtése.

Felismerve, hogy a térség
gazdasági növekedését és versenyképességét nem lehet megteremteni az ott élő
munkavállalók képzettsége nélkül, az oktatási rendszer minőségének és
hatékonyságának javítása azonnali feladat. Hódmezővásárhely Közgyűlése 2006.
november 14. napján fogadta el Közoktatási koncepcióját, majd Intézkedési
tervét, mely az integráció városi szintű megvalósítását tűzte ki feladatul,
annak követelményével, hogy a város valamennyi pontján élő, valamennyi gyermek
ugyanolyan színvonalú iskolában tanulhasson.

Ehhez a célkitűzéshez
szakmai támogatásként járult hozzá a HEFOP 2.1.5/b konstrukcióban a „Kéz a
kézben“ című projekt, melynek folytatásaként valósul meg a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0064
számú „Együtt, hogy jobb legyen“ program. A projekt 99.994.722 Ft támogatásban részesült.

A pályázat projektmenedzsmentjének vezetője, Farkas
Zsuzsanna, tanár.

Pénzügyi vezetője Dékány Éva, mérlegképes könyvelő.

A program szakmai vezetője Patócs Anikó, tanár,
intézményvezető.

A pályázat halmozottan hátrányo helyzetű és roma gyerekek iskolák közötti
szegregációjának csökkentését, az óvoda korai fejlesztést támogató
szolgáltatások elérését, az integrált nevelést támogató módszertanok
alkalmazását célozza meg. Kiemelt célként kezeli az érettségit adó képzési
formákban, illetve a minőségi szakképzésben továbbtanulók arányainak,
lemorzsolódásának javítását.

Hosszú távú célok

–    
A
város összes intézményében sikerül fenntartani a szegregációmentes
környezetet.  Az
óvodákban elkezdett programok kiterjednek a város összes óvodájára, az
óvoda-iskola átmenet programjának működtetésével csökkennek az iskolai
kudarcok.    A
HHH-gyermekek felzárkóztatására vertikális együttműködés zajlik óvodától a
középfokú iskoláig valamennyi intézmény részvételével.    Sikeres
pályaorientációs tevékenység zajlik Hódmezővásárhely szakközépiskoláinak
bevonásával    Horizontális
együttműködés az egyes szektorok szakemberei között (oktatás-szociális
feladatellátás-iskolaegészségügy)    
Oktatási
intézményen kívüli támogató rendszerek működtetése, a civil szervezetekkel
történő találkozások, közös programok számának növelése.    
A
Tanoda hosszú távú működtetése.     Tanulóbarát környezet
kialakítása minden intézményben.

Pályázatunk célja a települési Közoktatási
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak megvalósulásának elősegítése,
fenntarthatóságának megalapozása az esélyegyenlőség érvényesülése, és az
iskolarendszer esélyteremtő szerepének megerősítése érdekében a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában.

Az összetett programot az intézményközi összefogásra
építettük.

Az intézménytípusokhoz kapcsolódó programelemek a
következők:

Óvodai alprogram

Vezetője: Patkósné Dezső Katalin

Megvalósító intézmények:

Hermann Aliz Óvoda

Brunszvik Teréz Óvoda

Exner Leó Óvoda

Janikovszky Éva Óvoda

Védőnői Szolgálat

Tevékenységek:

Beóvodázási felelősök

Baba-mama klub működése

Kettős mentorálás –
család-óvoda átmenet (védőnők és óvónők)

– óvoda-iskola átmenet (óvónők és
tanítónők)

Teljes körű Difer mérés
megvalósítása

OPSTAP program akkreditálása

Egyéni fejlesztések

Általános iskolai
alprogram

Vezetője: Bagi Lászlóné – igazgatóhelyettes

Megvalósító intézmények:

Németh László Általános Iskola
és Gimnázium

Szent István Általános Iskola

Varga Tamás Általános Iskola

Liszt Ferenc Ének-zenei
Általános Iskola

Klauzál Gábor Általános Iskola

Tevékenységek:

Városi IPR menedzsment
működtetése (összefogás a középiskolákkal)

Hospitálások szervezése

Óvoda-iskola átmenet program

8. osztályos tanulók kettős
mentorálása, utánkövetése a középiskolában

Pályaorientációs tevékenységek
– gyárlátogatások

Középiskolai
alprogram

Vezetője: Dr. Nagyné Bánfi Judit – főigazgató

Megvalósító intézmények:

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ 4
tagintézménye

Gregus
Máté Tagintézmény

Eötvös
József Tagintézmény

Corvin
Mátyás Tagintézmény

Kalmár
Zsigmond Tagintézmény

Cseresnyés
Kollégium

Tevékenységek:

pályaorientációs tevékenységek
– gyárlátogatások, hiányszakmákat propagáló projektnapok

8. osztályos tanulók kettős
mentorálása, utánkövetése a középiskolában

Módszertani
támogató alprogram

Vezetője: Hegedűs Ildikó – intézményegység-vezető

Megvalósító intézmény:

Aranyossy Ágoston Egységes Módszertani Központ

Tevékenységek

Korai fejlesztés biztosítása

Szülői tájékoztatók
lebonyolítása

Speciális Nevelési Igényű tanulók fejlesztése a
középiskolákban

Tanulás
módszertani alprogram

Vezetője: Ráczné Török Erzsébet

Megvalósító intézmény:

Aranyossy Ágoston Egységes Módszertani Központ

Tevékenységek:

Tanulásmódszertan
foglalkozások az iskolákban

Osztályfőnöki konzílium
működtetése

Horizontális
tanulás alprogram

Vezetője:
Tóthné Kecskeméti Katalin, intézményvezető, az oktatási- és sportbizottság
vezetője

Licska Anikó, oktatási csoportvezető

Tevékenységek:

Integrációs kerekasztal
megbeszélések

Módszertani képzések
lebonyolítása

Mentorálások

Konferenciák

Szakmai műhelyek

Tanoda típusú
program a 9. évfolyamosok részére

Vezetője: Árvai Anna

Helyszín: HISZK Corvin Mátyás Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Tagintézmény

Tevékenységek:

Mentorálás

Irányított szabadidős
foglalkozások

Egyéni fejlesztések

Mentorhallgatói
program

Vezetője: Szűcs Norbert

Megvalósító: Dél-Alföldi Regionális Társadalomkutató
Egyesület

Tevékenységek:

7-8. osztályosok
továbbtanulásának segítése

Speciális Nevelési Igényű tanulók támogatása

Az eredményes megvalósuláshoz elengedhetetlen a széles
körű összefogás, ennek érdekében programunkban partner intézmények is részt
vesznek:

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kertvárosi Katolikus Általános
Iskola

Szőnyi
Benjámin Református Általános Iskola

Táltos
Alapítványi Általános Iskola

Megszakítás