Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Újabb pályázati sikerek az oktatásban

A július hónap folyamán több oktatást érintő pályázaton is sikereket ért el a város: integrációs nyári tábor szervezésére, eszközbeszerzésre, valamint osztályfőnöki pótlékokra összesen közel 25 millió forint támogatást nyertek az önkormányzati és kistérségi fenntartású intézmények
– jelentette be Tóthné Kecskeméti Katalin mai sajtótájékoztatóján.

Integrációs nyári tábor szervezésére három intézmény, összesen több mint 12 millió forint támogatást nyert. A pályázat célja az integrációs, illetve képesség-kibontakoztató felkészítés
rendszerében résztvevő közoktatási intézmények általános iskola 5., 6. és 7. évfolyamos tanulóinak integrált keretek között történő táboroztatása. A tábor segít a gyermekek iskolában és iskolán kívül megszerzett készségeinek fenntartásában, fejlesztésében.  A Klauzál Gábor Általános Iskola
4,2 millió, a Szent István Általános Iskola 4,8 millió, míg a Varga Tamás Általános Iskola 3 millió forint támogatásban részesül.

A Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  7,5 millió forint támogatást nyert. A
pályázaton csak minősítéssel rendelkező oktatási intézmények indulhattak, a hódmezővásárhelyi iskola pedig a legmagasabb, kiváló minősítéssel rendelkezik. Az elnyert támogatást az intézmény tárgyi eszközök beszerzésére, illetve fejlesztésére fordíthatja.

Osztályfőnöki pótlékra pedig valamennyi önkormányzati és kistérségi fenntartású iskola kapott támogatást: a Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola 2,5 millió; az Aranyossy Ágoston Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 169 ezer, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola 993 ezer; a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 338 ezer, a Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium 190 ezer, a Varga Tamás Általános Iskola 338 ezer, míg a Szent István Általános Iskola 338 ezer forintot.

Megszakítás