Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ülésezett a kistérségi társulás

Rendkívüli ülést tartott a Hódmezővásárhelyi
Többcélú Kistérségi Társulás a Városháza dísztermében. A Klauzál Gábor
Általános Iskola óvodával való bővítése miatt módosítani kellett az alapító
okiratot. Arról is döntötés született, hogy az Anya -Gyermek Szálló helyett a
bajba jutottakat a szentesi Átmeneti Otthon fogadja.

A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás már évekkel korábban
integrálta a környező településeken és a városban működő szociális és oktatási
intézményeket, így több állami normatívából eredményesebb és hatékonyabb
gazdálkodára nyílik lehetőség. A szerveződés tagjai ma rendkívüli ülésen
tárgyaltak az intézményrendszert érintő változásokról.

– A Klauzál Gábor Általános Iskola a Többcélú Kistérségi Társulás
fennhatósága alá tartozik, ezért ezen az ülésen határoztunk az alapító okirata
módosításáról. Bővül ugyanis az intézmény feladatköre azzal, hogy szeptembertől
óvodai funkciót is kap – mondta dr. Kószó Péter levezető elnök.

Ugyancsak kiemelt napirendi pontnak számított a korábban a Kapcsolat
Központhoz tartozó Anya-Gyermek Szálló feladatátadása.

– Mivel Hódmezővásárhelyen az Anya-Gyermek Szálló megszűnt, és olyan
ellátási formáról van szó, amelyet egy megyei jogú városnak biztosítani kell,
ezért a szentesi Átmeneti Otthonnal kötöttünk szerződést. A bajba jutott
édesanyák ebben az  intézményben kaphatnak majd segítséget – tájékoztatott
Kószó.

A Kapcsolat Központ több intézményében is módosítani kellett az alapító
okiratokat  az egyre bővülő ellátási feladatok miatt. Ez az intézkedés
többek között a Mindszenti Gondozási Központot és a Kovács Küry Időskorúak
Otthonát is érinti.

Megszakítás