Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Ünnepi, alakuló közgyűlés

varoshaza

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.08.) Kgy. rendelet 9. §-a értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének ünnepi, alakuló ülését
2019. október 23-án, (szerdán) 9.30 kor tartja.

Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem).

A várható nagy érdeklődés miatt, akinek már nem jut hely a Díszteremben, a Kossuth téren elhelyezett LED FALRA kivetítve lehetőséget biztosítunk nyomon követni az eseményeket.

Az ünnepi ülés napirendi pontjai:
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a 2019. évi helyhatósági választások eredményéről
2./ Polgármester eskütétele, megbízólevelének átadása
3./ Képviselők eskütétele, megbízóleveleik átadása
4./ Polgármester programjának ismertetése
5./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
6./ Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása
7./ Alpolgármester megválasztása
8./ Alpolgármesteri eskütétel
9./ Polgármester illetményének határozatba foglalása
10./ Alpolgármester illetményének megállapítása
11./ Egyebek napirendi pontok

Megszakítás