Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Választási Információk

Helyi Választási Bizottság
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

A Helyi Választási Bizottság 13/2007. (IV.15.) határozata

A Helyi Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény 105/A.§ (2)
bekezdés h.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva, a Helyi
Választási Bizottság 1/2007. (I.22.) határozatával Hódmezővásárhely 02.
számú egyéni választókerületében 2007. április 15. napjára kitűzött 
helyi önkormányzati képviselő időközi választásán meghozta a következő

határozatot.

A Helyi Választási Bizottság jelen határozatának
mellékletét képező jegyzőkönyv szerint megállapítja, hogy a 2. számú
egyéni választókerületben

Varga András (FIDESZ-MDF)
szerzett mandátumot.

A határozat ellen a Választási Eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
80.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében – a meghozatalát követő 3
napon belül a Csongrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottságnál.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2007. április 18 -án 16 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

I N D O K O L Á S

A Ve. 73.§ (3) bekezdése értelmében az illetékes választási
bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján
legkésőbb a szavazást követő napon összesíti a szavazatokat és
megállapítja a választási eredményt.

A Ve. A 105/A.§ (2) bekezdés h.) pontja értelmében a helyi
választási bizottság megállapítja és közzéteszi a polgármester- és
képviselő-választás eredményét.

A bizottság a fentiekre tekintettel a rendelkező rész szerint határozott.

A HVB a határozatát Választási Eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
73.§ (3), 105/A.§ (2) bekezdés h.) pontja alapján hozta meg.

A választási bizottság intézkedik a határozat közlése, közzététele iránt.

Hódmezővásárhely, 2007. április 15.

Feketéné dr. Szemző Margit
HVB elnök

Megszakítás