Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Választási Iroda vezetőjének hirdetménye

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA HIRDETMÉNYE

Tisztelt Választópolgárok!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Azok a hódmezővásárhelyi, illetve mártélyi lakóhellyel rendelkező, választójogosult állampolgárok, akik a 2022-2026 közötti országgyűlési ciklusban vállalják a szavazatszámláló bizottsági tagsággal járó feladatokat, a hodmezovasarhely.hu/valasztasok oldalon található, vagy a Polgármesteri Hivatal portáján kérhető nyomtatvány kitöltésével jelentkezhetnek.

A jelentkezéseket 2022. január 14-én 12.00 óráig lehet eljuttatni:

levélben a Helyi Választási Iroda 6800. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. címre,

személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján kihelyezett gyűjtődobozba,

elektronikus úton a valasztas@hodmezovasarhely.hu e-mail címre.

Felhívom a figyelmüket, hogy a választási bizottságnak nem lehet tagja köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

Választási Iroda vezetőjének hirdetménye. A teljes dokumentum megtekinthető az ikonra kattintva:

Megszakítás