Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Választások, kitüntetések és listák – rendkívüli ülést tartott a város közgyűlése

Rendkívüli ülésnapon hozta meg
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az őszi helyhatósági
választásokkal kapcsolatos döntéseket. Szó esett az elmúlt
időszak fontos kitüntetéseiről és a honlapon nyilvánosságra hozott listákról is.

A 2010. október 3-i helyhatósági választásokkal
kapcsolatban dr. Korsós Ágnes főjegyző adott tájékoztatást. Elmondta, hogy
Hódmezővásárhelyen a korább 14 helyett 10 egyéni választókerület került
kialakításra, ami 10 egyéni választókerületi képviselő megválasztását teszi
lehetővé, míg a listáról 9 helyett 4 képviselő kerülhet a város közgyűlésébe. Az
egyes szavazókörök száma nem változott.

A kerülethatárok megváltozása miatt szükségessé vált,
hogy a korábban már megválasztott és esküt tett helyi választási bizottsági
tagok, szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok személyét megerősítsék és
új tagokat válasszanak, amely határozatokat a Közgyűlés egyhangúlag
elfogadott.

Dr. Kószó Péter a testületi ülésen beszámolt arról, hogy
az elmúlt időszakban két nagyobb kitüntetést is kapott a város, illetve az
önkormányzat. 2010. június 19-én Magyar Örökség Díj kitüntetést vehetett át dr.
Lázár János a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

– A kitüntetésben minden hódmezővásárhelyi osztozik, ez
közös elismerésünk, ezért az oklevélből minden vásárhelyi háztartásba
eljuttatunk egy példányt -tette hozzá az alpolgármester.

A másik megtisztelő kitüntetést július 14-én vehette át
dr. Kószó Péter alpolgármester, amikor a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
Családbarát Önkormányzat Díjat adományozott Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzatának.

Az alpolgármester kihangsúlyozta: szerteágazó családbarát
politikát folytat az önkormányzat, többek között a fiatal házaspárok részére 
ingyen telket ajánl fel, babakötvényben gyűjti a pénzt a fiatalok első
ingatlanvásárlásához, a bölcsődekorszerűsítési és –bővítési projekteket folynak
jelenleg is, a Mindennapos testnevelés programmal, az ingyenes HPV
védőoltásokkal pedig komoly lépéseket tesz a város a fiatalok egészségének
megőrzése érdekében. Fontos kiemelni továbbá az iskolákban megvalósuló
antiszegregációs programot – fűzte hozzá az alpolgármester.

Dr. Lázár János polgármester gratulált dr. Korsós Ágnes
főjegyző asszonynak a címzetes főjegyzői kinevezéséhez.

Dr. Kovács Pál városstratégiai főtanácsadó beszámolt a
vásárhelyi Strandfürdő működéséről. Becslése szerint mintegy 6 ezer ember volt
az utóbbi hétvégén a strand vendége, így mostantól a nagy forgalomra való
tekintettel két pénztár működik.

Elfogadta a Közgyűlés Dr. Ambrus Norbertnek, a Jogi Iroda
vezetőjének határozati javaslatát, amelyben kérte a Hódmezővásárhelyi Integrált
Szakképző Központ Eötvös József Székhelyintézménye által benyújtott pályázat
50%-os előfinanszírozását. A pályázat Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány
által kiírt „Tanulmányutak a szomszédos országokba” címet viseli, amely a
határon túli magyarokkal való kapcsolat ápolását, a nemzettudat erősítését
hivatott előmozdítani.

A Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium,
Szakképző Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szivárvány Tagiskolája
vásárlási szándékát fejezte ki az önkormányzat felé az önkormányzati tulajdonú
Nyár u. 56. szám alatti ingatlannal kapcsolatban, amelyben  2007.
szeptember 1- je óta működik. Az iskola az ingatlanért bruttó 40 millió forintot
ajánlott, amelyet azonban a képviselők nem fogadtak el. Dr. Korsós Ágnes
főjegyző asszony beszámolt arról, hogy az értékbecslő 67 millió forint + áfa
árat tart reálisnak, amely a felajánlott ár duplája. Tóthné Kecskeméti Katalin
közölte: az épületet teljes berendezéssel adnák át, amely jelentősen megnöveli
annak piaci értékét, ezért az ügy további tárgyalásokat igényel, a döntés
elhalasztásra került.

A szúnyogirtás kérdéséről is szó esett a rendkívüli
közgyűlésen. A sok éves átlagot többszörösen meghaladó mennyiségű csapadék
megsokszorozta a szúnyoglárvák élőhelyeit, és ehhez párosult a június első
hetének végén jelentkező hirtelen felmelegedés, melynek következtében június 10.
és 15. között szinte elviselhetetlenné alakult a helyzet.

A megtett intézkedésekkel kapcsolatban megtudtuk: a
kémiai irtás rendszeresen folyik, ami akkor lenne a leghatékonyabb, ha biológiai
szúnyogirtással párosulna. A biológiai lárvairtás szempontjából  azonban
aggályos, hogy kezelhetetlen ideiglenes és bizonytalan elhelyezkedésű belvízzel
borított területek, pangó vizek tömegesen és folyamatosan ontják a kifejlett
szúnyogokat, továbbá a kezelt területek határáról folyamatos az
utánpótlás.

Dr. Lázár János polgármester a közgyűlés végén
kifejtette: nagy problémának tartja, hogy a város honlapján nyilvánosságra
hozott lista ügyében nem arról folyik a vita, hogy helyes vagy helytelen-e a
természetbeni szociális támogatásokat megtagadni, hanem arról, hogy ezt
nyilvánosságra lehet-e hozni.

– Senki sem próbál a probléma gyökerére hatni, csak arról
vitatkoznak, hogy miért van a kirakatban – jegyete meg a város első embere.

A polgármester hangsúlyozta, a rendszerváltozás után 20
évvel ideje volna eldönteni, melyik oldalon állunk: a jegy nélkül utazók vagy a
tisztességes adófizető polgárok oldalán.

– A lista csak akkor kerül le a város honlapjáról, ha azt
az adatvédelmi ombudsman leveszi, ám ekkor számolniuk kell ennek minden
társadalmi következményével – figyelmeztetett gr. Lázár János, hozzátéve: azok a
rászorulók, akik fent vannak a listán, a továbbiakban is nyugodtan jöhetnek
szociális támogatást igényelni, hiszen van visszakerülési jogosultságuk a
rendszerbe.

Megszakítás