Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Városfejlesztési terv

Városunk fejlődési irányait a Városfejlesztési Koncepció alapján elkészített Rendezési Tervek rögzítik. Határozottan állíthatjuk, hogy Terveink színvonala, korszerűsége és tartalma megfelel a velük szemben támasztott követelményeknek, azaz elősegítik Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város fejlődését, épített- és természeti környezetének védelmét.

Városfejlesztési Koncepciót azonban utoljára 1996-ban fogadott el a Tisztelt Közgyűlés, így – tekintettel a társadalmi- gazdasági változásokra, az időközben megvalósult fejlesztésekre, az Uniós csatlakozásra és az ebből következő regionális politikára és támogatási rendszerekre, valamint a helyi polgárok által felvetett igényekre- új Koncepció megalkotása szükséges.

A Közgyűlés elé két, egymással szorosan összefüggő anyagot terjesztettünk, melyek közül első a fejlesztési tervekről szól, a második pedig az új Városfejlesztési Koncepció alapelveit, vázlatát fogalmazza meg.

Letölthető dokumentumok  
Városrendezési terv
Hosszútávú Városfejlesztési koncepció előzetes vitája
Tájékoztató az elfogadott városfejlesztési koncepció helyzetéről (2008.02.07)
Tájékoztató az elfogadott városfejlesztési koncepció helyzetéről prezentáció (2008.02.07)
Megszakítás