Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Városi Levéltár

(Kossuth tér 1., Bajcsy-Zsilinszky u. 25.)

A levéltár régen csak a városi tanács szükségleteit elégítette ki. A közművelődésbe csak az utóbbi évtizedekben kapcsolódott be. A levéltár ma igazgatási és közművelődési feladatokat is ellátó tudományos intézmény. Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó szervek iratkezelését, a begyűjtött iratanyagot belső munkája során rendezéssel kutathatóvá teszi. A városi levéltár első irata az 1691-ből datált Bercsényi levél. 1724-től őrzik a tanács jegyzőkönyveit, levelezéseket, kimutatásokat, térképeket, testamentumokat (végrendelet), stb. A levéltár most készülő épületében (Bajcsy-Zsilinszky u. 25.) már megtekinthető a Nagy György-emlékszoba és a Vásárhely a századfordulón című kiállítás.

Megszakítás