Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Vásárhely Anno

Vásárhely Anno címmel  képes album jelent meg, amely a 19. század végétől a 20. század közepéig mutatja be a város történetét, az akkor élt embereket és a hajdani életmódot. A könyvben helyet kapott 264 fotó, Nagy Vera néprajzkutató és Bernátsky Ferenc történész válogatásai alapján. A közönség ünnepélyes keretek között ismerhette meg az elkészült munkát a Városháza dísztermében.

A könyv kiadójának volt az ötlete, hogy készüljön egy olyan album, amelyben korabeli fotók mesélnek Hódmezővásárhely múltjáról. Bár hasonló kezdeményezés már volt, amikor régi képeslapokból állt össze egy kötetre való anyag, de azok jellegükből adódóan más hangulatot tükröztek. Ennek a mostani gyűjteménynek inkább az a feladata, hogy az akkori embereket és életmódot korabeli fotók segítségével hozza közelebb a ma élőkhöz.

– Összesen 264 fotó került bele a könyvbe. A fényképek ennek a korszaknak, vagyis a 19. század végétől és a 20. század közepéig terjedő időszaknak a keresztmetszetét adják, ami ez idő alatt a városra jellemző volt, és ezt fejezetek szerint mutattuk be – mondta Nagy Vera néprajzkutató.

Az olvasók többek között a város építészetére, agráriumára, mestereire és mesterségeire, valamint művészeti életére is rácsodálkozhatnak, ha kézbe veszik a képes albumot. Az egyes témák bemutatására a szerzők a Tornyai János Múzeum több ezres fotógyűjteményéből válogattak fényképeket.

– Ez a kiadvány azért volt számomra fontos, mert be tudtuk mutatni azokat a gyűjteményben őrzött képeket, amelyeket a nagyközönség még nem láthatott. Azokat a fotósokat is, akiket bár ismertek, de nekik is új képei kerültek elő és olyan fotósoknak a munkája is belekerült az albumba, akiket a feledés már teljesen maga alá temetett – mondta Bernátsky Ferenc történész.

A könyvnek néprajzi és helytörténeti szempontból is tudományos értéke van, ugyanis alapos kutatásokra is szükség volt ahhoz, hogy az egyes fényképekhez információkat szerezzenek a szakemberek.

Megszakítás