Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Vásárhely támogatja az időseket!

Caregiver, carer hand holding elder hand for hospice care. Philanthropy kindness to disabled old people concept with gold bokeh background.Happy mother's day.

Az önkormányzatokat is elérő gazdasági válság miatt meghozott takarékosság ellenére – sőt, éppen ezért is támogatjuk az időseket Vásárhelyen!

Az előző évhez hasonlóan a  Közgyűlés által jóváhagyott rendkívüli települési támogatás keretében, Időskorúak egyszeri támogatása  10 000,-Ft adható annak a személynek, aki 65. életévét betöltötte és nyugdíjban, vagy egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesül, ám annak összege nem haladja meg a 128.000, -Ft-ot, és a fenti ellátáson kívül egyéb jövedelme nincs.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon október 03. és november 15. közötti időszakban lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Ügyfélszolgálatánál  Fsz.13/A. Iroda.

Kérelem nyomtatvány a Hivatal portáján is elérhető, illetve a honlapról is letölthető 2022. október 3-tól.

 A támogatás megállapítása után, a pénzösszeg a  kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással kerül teljesítésre, december hónapban.

Fontos!

A kérelemhez az alábbi igazolásokat másolatban kell csatolni, amennyiben személyesen történik a kérelem benyújtása az ügyintéző az igazolásokat lemásolja.

A benyújtást megelőző hónap nyugdíj összegéről szóló igazolás  (postai szelvény, bankszámlakivonat valamelyike, amivel igazolni tudja a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét, nyugdíjtörzs számát igazoló irat, amivel azonosítható a kérelmező nyugdíja. Ez lehet az év elején a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyóstó Igazgatósága által  megkapott zöld színű összesítő, vagy a nyugdíj törzsszámát igazoló irat.)

Kérelmező lakcímkártyája, személyi igazolványa.   

Megszakítás