Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Vásárhelyen gyakorlatoztak a nemzetvédelmi egyetem végzős tisztjelöltjei

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem végzős műszaki
honvéd tisztjelöltjei gyakorlati képzésen vettek részt a vásárhelyi
laktanyában. A leendő tisztek képzése mellett a hallgatók harcvezetői
képességét is fejlesztették.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a had- és
biztonságtechnikai mérnöki alapszakot végzők a kétéves általános képzés után
négy féléven keresztül szakmai tantárgyakat tanulnak. Ebben a félévben a
műszaki szakharcászat során az út- és hídépítő csoport, illetve a mozgó
záróosztag tevékenységével és a menetvonal felderítéssel kapcsolatos gyakorlati
ismereteket sajátítják el. A feladatok elvégzése érdekében látogattak el a
hallgatók a hódmezővásárhelyi laktanyába.

Hosszú ideje nagyon jó az együttműködés az egyetem és az
alakulat között, így a gyakorlati képzések egy részét évek óta Hódmezővásárhelyen
végezik. Dr. Kovács Zoltán mérnök őrnagy, a Műveleti Támogató Tanszék műszaki
szakcsoport vezetője szerint itt áll rendelkezésre olyan technikai eszközpark
és szaktudás, ami egy ilyen gyakorlati foglalkozáshoz szükséges.

A hallgatók Vásárhelyen részt vettek a nehéz hídrakó felszerelés
egy részének telepítésében, a zászlóalj telephelyén a vontatott aknarakót és a
különböző földmunkagépeket tanulmányozták. A szakharcászati foglalkozás keretén
belül megtanulták a feladat megszervezéséhez szükséges elméleti alapokat. A
tanórákon szerzett ismeretekre támaszkodva az elkészített alkalmazási tervek
alapján harcászati helyzetben szervezték meg a mozgó záróosztag tevékenységét.
A menetvonal felderítése során a csapatok egy meghatározott irányba történő
továbbhaladásához szükség volt az út paramétereinek meghatározására, a
speciális szempontok alapján a járőr a felmerülő akadályokról jelentést is
készített.

A tanintézeti kiszolgálás fontos eleme a kiképzésnek, amely
csapattapasztalatot ad a hallgatói állománynak, az alakulat pedig közvetlenül
részt vehet a leendő tisztek képzésében.

Megszakítás