Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

VÁSÁRHELYEN IDÉN IS GONDOSKODUNK AZ IDŐSEKRŐL!

Hands of caregivers and elderly people with heart-shaped objects

Bár a földadóból befolyt összegből szerettük volna fedezni, most saját forrásból oldjuk meg, de idén is gondoskodunk időseinkről.

Idén is 15 ezer forintot adunk minden idősnek, aki 65. életévét betöltötte, és nyugdíjban, vagy egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesül, aminek összege nem haladja meg a 142.500, -Ft-ot, és a fenti ellátáson kívül egyéb jövedelme nincs.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon október 09. és november 15. közötti időszakban lehet benyújtani, a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Ügyfélszolgálatánál Fsz.13/A. Iroda. A formanyomtatványt itt találják:

de a hivatal portáján is elérhető (a Városház utcai bejárat felől).

A támogatás megállapítása után, a pénzösszeg a kérelmező részére az általa megadott bankszámlaszámra történő átutalással kerül teljesítésre, december hónapban.

A kérelemhez az alábbi igazolásokat másolatban kell csatolni, (amennyiben személyesen történik a kérelem benyújtása az ügyintéző az igazolásokat lemásolja):

  • A benyújtást megelőző hónap nyugdíj összegéről szóló igazolás (postai szelvény, bankszámlakivonat valamelyike, amivel igazolni tudja a kérelem beadását megelőző hónap jövedelmét, nyugdíjtörzs számát igazoló irat, amivel azonosítható a kérelmező nyugdíja. Ez lehet az év elején a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyóstó Igazgatósága által megkapott zöld színű összesítő, vagy a nyugdíj törzsszámát igazoló irat.)
  • Kérelmező lakcímkártyája, személyi igazolványa.            
Megszakítás