Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Védőnői szolgálat

Bővebben itt: Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ (kapcsolatkozpont.hu)

Védőnői ellátást évtizedek óta biztosítja a magyar állam annak elősegítésére, hogy minden polgára, a lehető legkedvezőbb körülmények között egészségben, biztonságban, szeretetben foganhasson, születhessen, nevelkedhessen.

A védőnők fő célkitűzése – a Védőnői Szolgálat alapításától fogva (1915) – az általuk gondozott családok, különösen a nők, csecsemők, gyermekek, fiatalok egészségének védelme, megőrzése, fejlesztése.

Ezen feladatokat a védőnői ellátás keretében területi, iskolai/ifjúsági, kórházi, valamint a Családvédelmi Szolgálat keretében valósítjuk meg együttműködve a gyógyító-megelőző és szociális ágazat szakembereivel.

A védőnő fő tevékenysége a tanácsadás módszerével végzett megelőzés, humánus szemléletű, segítő értékrend alapján végzett családközpontú gondozás, amelynek alapelemei: a segítségnyújtás és az elfogadás.

A védőnői ellátás meghatározó eleme az esélyegyenlőség biztosítása. A Védőnői Szolgálat arra törekszik, hogy az általa nyújtott ellátásokból senki ne maradjon ki, és az minden érintett számára elérhető, hozzáférhető legyen. E célok megvalósítása érdekében a védőnői ellátás központi költségvetésből finanszírozott, térítésmentes ellátást nyújt, és a területi ellátási kötelezettsége alapján – azok körében, akik adott területen életvitelszerűen tartózkodnak- országos lefedettséggel működik.

A védőnők folyamatosan törekednek a lakossági szükségletek figyelembe vételére, az igényekhez való alkalmazkodásra, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettségre. Ezért különösen fontos az ellátás színvonalának folyamatos szinten tartása és fejlesztése, melyre a Szolgálatban dolgozók elhivatottsága és szakmaszeretete a biztosíték.

A védőnői gondozás szakterületei:

 • Nővédelem
 • Várandós anya és családjának gondozása
 • Gyermekágyas,-szoptató anya és családjának gondozása
 • Újszülött, csecsemő és családjának gondozása
 • Egy-hároméves korú kisded és családjának gondozása (óvodai munka)
 • Három éves kortól a beiskolázásig
 • Tanköteles korú gyermek/fiatal és családjának gondozása

A védőnői gondozás alapvető módszere a tanácsadás.

A tanácsadás, egy bizalmi helyzeten alapuló folyamatosan fejlődő, segítő interaktív kapcsolat.

A gondozottak egészségéhez kapcsolódó kérdések szakszerű megválaszolását, ismeretek gyarapítását, a megfelelő döntések, kialakítását szolgálja.

Egyéb tevékenységek:

 • Éves munkaterv készítése, beszámoló írás
 • Dokumentáció vezetése, jelentések készítése
 • Szervezési feladatok
 • Kapcsolattartás szociális és egyéb intézményekkel
 • Védőoltások szervezése, nyomon követése, dokumentálása
 • Rendszeres önképzés, továbbképzések, tapasztalatcsere
 • Pályázati munkák, projekt munkák megvalósítása
 • Közösségi egészségfejlesztési, szűrési programok szervezése, lebonyolítása

A területi védőnők az alapellátás rendszerében, területi elv alapján kijelölt gondozási körzetben végzik tevékenységüket. Jogszabályokban és szakmai rendeletekben rögzített feladatok alapján valamint a szakmai irányítást és szakfelügyeletet ellátó ÁNTSZ-ben dolgozó regionális vezető védőnő iránymutatásával végzik.A védőnői gondozás kiterjed a család minden tagjára, kiemelt figyelmet fordítva a prevencióra. Alapvető szempont az egészséget befolyásoló védő- támogató és veszélyeztető tényezők feltárása, a megoldás segítése, támogatása.

A területi védőnők kiemelt feladata az anyatejes táplálás szorgalmazása.

Gondozási munka színterei:

 • A gondozottak otthonában végzett családlátogatás
 • Házi gyermekorvossal tartott csecsemő tanácsadás
 • Önálló tanácsadás várandósok és csecsemők részére
 • Óvodai védőnői munka

Kapcsolattartás társintézményekkel:

 • Önkormányzat
 • Erzsébet Kórház Rendelőintézet
 • ÁNTSZ
 • Bölcsődék
 • Oktatási intézmények
 • Gyermekjóléti Szolgálat
 • Nevelési Tanácsadó
 • A szociális ellátás szervezetei, intézményei
 • Civil szervezetek, alapítványok

A védőnő feladatai a nevelési-oktatási intézményekben:

Iskolavédőnői hálózat feladata az általános és középiskolás korosztály gondozása életkoruknak, szükségleteiknek megfelelő folyamatos egészségfejlesztése, valamint egészségi állapotuk monitorizálása.

Iskolavédőnő fő tevékenységi körei:

 • Védőnői alapszűrések a vonatkozó módszertani irányelvek szerint (biometriai vizsgálatok, tisztasági szűrések, látás és színlátás vizsgálata, hallásvizsgálat, mozgásszervi szűrések)
 • Kiszűrt tanulók nyomon követése
 • Státuszvizsgálat orvossal együtt
 • Védőoltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálása
 • Egészségfejlesztő előadások, óratarások
 • Csoportos foglalkozások, tanfolyamok
 • Fogadó óra, Tini ügyelet (mentális gondozás)
 • Szervezési feladatok, egészségnapok, közösségi programok
 • Az iskolák egészségügyi programjaiban, pályázatokban való aktív részvétel
 • Szülői értekezleteken részvétel, tájékoztatás
 • Szükség szerint családlátogatás

Egészségfejlesztő előadások, óratarások (osztályfőnöki és egyéb órákon)

Témakörök:

Életvezetési ismeretek és készségek

            Egészséges és biztonságos környezet

            Önismeret, konfliktuskezelés, kommunikáció

Egészséges életmódra nevelés

            Káros szenvedélyek megelőzése

            Személyi higiéné, fogápolás

            Napirend, szabadidő

            Egészséges életmód, táplálkozás

Családi életre nevelés

 • Serdülőkori változások
 • Barátság, szerelem
 • Fogamzásgátlás, családtervezés, párkapcsolat
 • Szexuális úton terjedő betegségek
 • Terhesség, születés
 • Daganatos betegségek megelőzése (Emlő és here önvizsgálat módszere)
 • Elsősegélynyújtás

ANYATEJGYŰJTŐ ÁLLOMÁS

Feladata a bőtejű anyák tejének begyűjtése, pasztőrözése és adagok szerinti elosztása azon csecsemők körében, akiket az édesanyjuk nem tud megfelelően táplálni.

Cím: Dr. Imre József u. 2. CSMEK.

Telefon: 532-222/2203

Anyatej kiadás munkanapokon: 13.00 – 15.00 között

Az anyatejgyűjtő munkatársa: Nagy Jánosné Fülöp Gyöngyi.


VÉDŐNŐK ELÉRHETŐSÉGE

Lázár u. 10.                 Tel: 221-060

Területi védőnők:

 • Szakmai vezető: Vigchert Ferencné
 • Lakatosné Hernádi Márta
 • Bartos Ágota

Agyag u. 11.                Tel: 06-30-162-3339

Területi védőnők:

 • Nagyné Kerekes Krisztina
 • Tímár Petra

Medicina ház

Medgyessy F.u. 6/c                 Tel: 221-062

Területi védőnők

 • Kelemen Kata
 • Ádokné Vida Erzsébet
 • Illés Ilona
 • Csengeriné Török Edit
 • Nyilas Lili
 • Kerekes Mária
 • Mészáros Ilona
 • Vörös Éva

Bajcsy Zs. E. u. 70.                       

– Anyatejgyűjtő Állomás: Nagy Jánosné Fülöp Gyöngyi.

– Iskolavédőnők:

Tel.: 06-30-537-7187

 • Kádár Ágnes
 • Nagyné Lekrinszki Dóra
 • Oláhné Kincses Ildikó
 • Ősziné Kis Katalin
 • Patócs Judit
 • Rubiné Gregus Anikó
 • Vincze Fanni
Megszakítás