Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Versenytárgyalás

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi
Társulás Kapcsolat Központ nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre
meghirdeti a hódmezővásárhelyi 4964 hrsz alatt nyilvántartott,
természetben Hódmezővásárhely, Galamb u.55. szám alatti lakóház, udvar,
gazdasági épület megnevezésű ingatlant.

Kikiáltási ár: 9.000.000,-Ft

Pályázatokat
írásban kérjük benyújtani a HTKT Kapcsolat Központ – Központi Irányítás
/ 6800 – Hmvhely, Bajcsy-Zs. E. u.70.sz. / részére.

A
versenytárgyaláson való részvétel feltétele 200.000,-Ft bánatpénz
befizetése az Intézmény pénztárába, mely összeg a vesztes pályázó
részére visszafizetésre kerül. Nyertes pályázó esetében a letétbe
helyezett bánatpénz beszámításra kerül a vételárba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. május 23. (péntek) 1200 óra

Több jelentkező esetén versenytárgyalás megtartásának időpontja: 2008. május 27. (kedd) 1000 óra.

A versenytárgyalás helye: Kapcsolat Központ Központi Irányítás hivatalos helyisége.

A
pályázó a versenytárgyalás időpontjáról külön értesítést nem kap,
egyben tudomásul veszi a versenytárgyalás időpontját, valamint helyét.

További
részletes információval készségesen állnak rendelkezésükre a
Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ
dolgozói a 06-62-220-904 telefonszámon.

Megszakítás