Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Visszaállítják az Országzászlót Hódmezővásárhelyen

A
Cseresnyés Kollégium melletti területen, a Bakay-kút helyén, eredeti
állapotában kerül felállításra az országzászló – döntött ma Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város Közgyűlése.

Korábban
mintegy 1100 magyar településen volt országzászló emlékmű, mára azonban csupán
120 helyen állították vissza. A kezdeményezés már régóta napirenden van
Hódmezővásárhelyen is, a mai napon döntés született  a nemzeti együvé tartozás szimbólumáról.

Lázár
János polgármester javaslatot tett a zászló felállításának időpontjára. Ha
sikerül addig befejezni az alkotást, 2010. június 4-én, a trianoni
békeszerződés 90. évfordulóján avatnák fel. Meghívásos pályázat kiírására kerül
majd sor helyi művészek számára, és a kiválasztott művész elsősorban
adományokból összegyűjtött pénzből készítené el az országzászlót és talapzatát.
Dr. Kószó Péter alpolgármester 1 havi tiszteletdíját ajánlotta fel az
országzászló felállítására.

A trianoni békediktátumot követően kialakult országzászló
mozgalom az elcsatolt területek visszaszerzésének fontosságára kívánta felhívni
a figyelmet. 1925-ben kezdeményezték először, hogy minden település állítson
fel egy olyan emlékművet, melyen a gyász jeleként félárbocon lengene a nemzeti
lobogó. Ehhez elsőként 1928-ban Budapest, majd a következő években összesen
1100 település csatlakozott. Hódmezővásárhelyen 1935. május 20-án avatták
fel az országzászlót a Kossuth téren, mintegy 10 ezer ember részvételével. A
vasbeton elemekből álló építményt 1956-ban lebontották. Az elmúlt 20 év során
mintegy 120 településen állították vissza az emlékművet.

– Hódmezővásárhely közel 20 ezer tiszteletbeli
polgárt tart számon az elcsatolt területekről.  A visszaállított országzászló, miként a
tiszteletbeli polgári cím, a magyarság együvé tartozására kell, hogy
emlékeztessen bennünket – mondta dr. Kószó Péter. Az alpolgármester hozzátette,
az emlékmű alapkövében helyet kapna barátja, néhai vitéz Farkas Zoltán ügyész
ajándéka: az a fél maréknyi föld, amelyet Erdélyből hazatérvén az Ojtozi-szorosból
hozott az 1941-ben felállított országzászló mellől.

Dr. Kovács László képviselő
elmondta: a válság sújtotta lakosság számára különösen fontos, hogy egy erős,
összetartó nemzetként birkózzunk meg a gazdasági kihívásokkal. Ehhez nyújt
eszmei kapaszkodót az országzászló, amelyből erőt gyűjthetünk, amely jelképezi
az 1100 éve fennálló magyar államot.

Megszakítás