Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Visszaérkezett Dachau-ból a Tornyai-lelet

Visszaérkezett Dachau−ból Hódmezővásárhelyre a Tornyai János Múzeum
tulajdonában lévő Tornyai−leletegyüttes. A tízmilliós értékű kollekciót
ősszel Szentendrén, majd a későbbiekben a bajorországi Dachauban
láthatta a művészetkedvelő közönség.

A Tornyai János festmény-lelet 1984-ben került elő. A
korabeli sajtótudósítások úgy számoltak be a történésről, hogy az
„évszázad festmény leletéről” van szó.
A műveket a 30-as években – a
feltételezések szerint – azért rejtette el a művésszel akkoriban
haragban lévő feleség, hogy egy jogi eljárás során ne tudja azokat a
férj elvitetni és szülővárosának, Hódmezővásárhelynek átadni. A művek
eltűnése után nem sokkal Tornyai meghalt. Az özvegy és Hódmezővásárhely
között hosszú per következett, mely során az asszony azt vallotta,
nincsenek a birtokában Tornyai-művek. A hercehurca végül megegyezéssel
zárult.
Az eltűnt alkotásokra az özvegy halála után nem sokkal
bukkantak rá. Mivel nem volt törvényes örökös, ezért az állam kapta meg
az egykoron Tornyai János, majd a későbbiekben az özvegy által
birtokolt lakást. A lakás új használója megkezdte az ingatlan
felújítását, s e munkálatok közben, a padlócserekor kerültek elő a
festmények, amelyet a
szakirodalom Tornyai-leletnek nevez. A lelet
meghatározó hányada a Magyar Nemzeti Galériába és a hódmezővásárhelyi
Tornyai János Múzeumba került.
A leletanyag egy része, a
Tornyai-leletből 25 alkotás és a vásárhelyi múzeum másik 19 műkincse
járt a szentendrei és a dachaui kiállításon.
Szentendrén, majd
Dachau-ban ezrek tekintették meg a hódmezővásárhelyi műtárgyakat. A
kollekció a napokban érkezett vissza az Alföldi Galériába.

Megszakítás