Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Werbőczy szokásjoggyűjteményéről tartotta első előadását a történelmi kör

A Vásárhelyi Történelmi Kör tagjai a rövid vakáció után újult erővel
kezdték meg a munkát a hónap elején. Az első összejövetelen dr. Szabó Pál, a
kör társelnöke tartott előadást Werbőczy István szokásjoggyűjteményéről, az
úgynevezett Hármas könyvről.

A Vásárhelyi Történelmi Kör nyári szünete meglehetősen rövid volt: egy
hónapot pihentek a tagok. Az első előadást a társelnök, dr. Szabó Pál tartotta
a PMK-ban. A jogtörténész ezúttal egy, a kutatásaiba is illeszkedő témáról, 
Werbőczy Istvánról és szokásjoggyűjteményéről beszélt.

Szabó szerint ennek a könyvnek a létrejötte – amely a magyar jogalkotásra
évszázadokon keresztül hatással volt -, nem minden előzmény nélküli. II. Ulászló több királyi dekrétumában elrendelte, hogy az addig
Magyarországon hozott törvényeket, és írásba nem foglalt szokásjogokat gyűjtsék
össze, ennek a munkának a gyümölcse lett Werbőczy Hármas könyve.

A jogtörténész
előadásában nem csupán a szokásjoggyűjteményről beszélt, de részletesen kitért
Werbőczy életútjára is.

Megszakítás