Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

Zenés, táncos rendezvény engedélyezése

Tájékoztatás Rendezvénytartási engedély kérelem beadásához.

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

 

Illetékes ügyintéző:

ÜgyintézőTelefonszámE-mail cím
Gál Judit(62) 530-181gal.judit@hodmezovasarhely.hu
Tóth Endre István(62) 530-181tendre.istvan@hodmezovasarhely.hu

Ügyintézés helye:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Lakosságszolgálati iroda, Hatósági csoport
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., Fsz. 19.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő8:00 – 17:00
Kedd8:00 – 16:00
Szerda8:00 – 12:00
Csütörtök8:00 – 16:00
Péntek8:00 – 12:00

Az ügyhöz szükséges formanyomtatványok

Nyomtatvány nevePDF
01. Tájékoztató – zenés táncos
02. Hozzájáruló nyilatkozat
03. Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
04. ELÜGY felhasználói útmutató
05. ELÜGY űrlapkitöltéshez segítség
06. Dokumentum hitelesítés

 

Tájékoztatás Rendezvénytartási engedély kérelem beadásához

 

Ügyleírás:

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.

A kérelmet a zenés, táncos rendezvény helye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

 • olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,
 • a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

A rendeletet nem kell alkalmazni:

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

aA tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 23/2011. (III. 8.) szóló Korm. rendelet alkalmazásában:

 • építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;
 • zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;
 • rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;
 • alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

Szükséges okiratok:

 • Biztonsági terv;
 • Tűzvédelmi szabályzat (ha külön jogszabály kötelezővé teszi);
 • A rendezvény helyszín használatának jogcímére vonatkozó okirat (kivétel: tulajdoni lap);
 • Cégkivonat, aláírási címpéldány;
 • A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolását;
 • A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat;
 • utalásról bizonylat

Vonatkozó jogszabályok:

 • 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvénynek működésének biztonságosabbá tételéről;
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;
 • 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről;

Eljáró hatóság

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti településiönkormányzat jegyzője engedélyezi.

Az ügyet intéző csoport:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.

Lakosságszolgálati Iroda Hatósági Csoport

Fsz. 24.

Telefon: 62/530-151

Fax: 62/530-134

Email: kereskedelem@hodmezovasarhely.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 08.00-17.00 Kedd, Csütörtök: 08.00-16.00, Szerda, Péntek: 08.00-12.00

A kérelem benyújtható:

Csak elektronikusan: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Ügyintézés határideje és díja:

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 20 nap.

Egyéb fontos tudnivalók:

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól (pl.: működési engedély iránti kérelem, bejelentés kereskedelmi tevékenység végzésére, stb.).

Megszakítás