Hódmezővásárhely.hu
Generációk jövője az Alföldön

A hagyomány és az innováció jegyében indult a 288. tanév a Bethlenben

Azonos csoport- és óraszámban tanulhatják a hittant ettől a tanévtől a
római katolikus és a református tanulók a Bethlen Gábor Református
Gimnáziumban. Az intézmény ezzel állítaná vissza a hitoktatás rangját.

A múlt értékeit vinné tovább a Bethlen Gábor Református Gimnázium új
tanrendjében. Az egyházi fenntartású iskolában ugyanis ezentúl a katolikus
fiatalok is ugyanannyi órában tanulhatnak hittant, mint a reformátusok.

– Két évezredes keresztény pedagógiai alapokra építünk. A tanrendünknek
szoros részét képezi a hit- és erkölcstan oktatás. Iskolánk annak ellenére,
hogy református gimnázium egyenlő mértékben tanít katolikus vallású fiatalokat,
akiknek biztosítottuk a lehetőséget, hogy azonos óraszámban saját vallásuk
szerint tanulhassák a hittant – tájékoztatott dr. Kádár Péter igazgató.

A lehetőség az Ótemplomi Református Egyházközség a Szeged-Csanádi Egyházmegye
megállapodásával jött létre. A katolikus hitoktatást az egyházmegye
finanszírozza. Újdonság még az iskolában az ettől a tanévtől működtetett
iskolalelkészi intézmény, amelyre Tóth Imre székkutasi lelkipásztort kérték
fel, aki két évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vallásos nevelésben.

– Ezek a változtatások is azt szolgálják, hogy a gimnázium ne csak a nevében
legyen református, hanem a hétköznapi munkában is jelenjen meg az az erkölcs,
igényesség és színvonal, amely az iskolára minden korszakban jellemző volt
függetlenül attól, hogy állami vagy egyházi igazgatás alatt működött. A Bethlen
átmentette ezeket a nevelési hagyományokat és mi ezt szeretnénk tovább
erősíteni ettől a tanévtől – tette hozzá az intézmény igazgatója.

Nemcsak a hitoktatás tekintetében vannak újdonságok az intézményben. Az
iskolában a minőségi oktatásra is nagy hangsúlyt fektetnek a közeljövőben, így
növelik majd a délutáni foglalkozások számát is.

Megszakítás